(VIDEO) Odnos mladih prema kulturnim sadržajima zabrinjavajući

Pasivnost i nezaiteresovanost mladih za kulturne događaje, pozorišne predstave, koncerte, muzejske izložbe i književne programe manifestovana je u Nikšiću i drugim crnogorskim opštinama. Takav sve izraženiji negativan trend povlači zabrinutost za razvoj kerativnosti i drugih vrijednosti kod mladih i postaje problem koji zahjeva pažnju društva i kreatora kulturne politike.

Odnos mladih prema kulturnim sadržajima je vrlo zabrinjavajući, rezultati su nedavnih istraživanja, koje su sproveli Opština Nikšić i UNDP, a koja kažu da 80 odsto ispitanika nikada nije posjetilo muzej i pozorište, da trećina anketiranih ne ide u bioskop i ne čita knjige, kao i da je veliki procenat onih koji ne idu na koncerte. Razlozi nezainteresovanosti mladih za kulturne programe i događaje su nedefinisana državna strategija za privlačenje mlađe publike, odnosno izostanak kulturne ponude, unutar institucija, prilagođene potrebama mlađe populacije, kao i decenijske loše političke odluke, zbog kojih sve veći broj perspektivnih odlazi iz države, smatraju naši sagovornioci.

Kultura je javni interes i treba da je povezana sa obrazovanjem. Iako u Nikšiću i Crnoj Gori ima dovoljno kvalitetnih kulturnih sadržaja, potrebna je snažnija korenspodencija instistucija kulture i sistema obrazovanja, koja će doprinijeti aktivnoj participaciji mladih u kulturnim programima.

Značajan je broj mladih koji, umjesto da prisustvuju događajima, informacije o raznim vidovima stvaralaštva i kultunrog nasleđa pronalaze putem digitalnih medija i na online platformama.

Nezainteresovanost mladih za kulturu postao je izražen problem koji zahtijeva pažnju društva i kreatora kulturne politike. Da bi se riješio, potrebne su dobre odluke sa više nivoa, u suprotnom posledice mogu biti dalekosežne za kulturu i umjetnost, razvoj kerativnosti i drugih vrijednosti kod mladih mogu se odraziti i na razvoj društva u cjelini.

Snažnije, aktivnije učestvovanje mladih u kulturnom životu Nikšića i Crne Gore, na koncu, ima benefite, stvaranje kulturno osvešćenije, obrazovanije publike, koja će umjeti da čuva i promoviše vrijednosti kulture i kulturnog nasleđa.

Jovan Džodžo
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA