Tribina “Svobodijada”: Promocija knjige Budimira Aleksića

Knjiga „Ogledi o srpskoj književnosti“ Budimira Aleksića biće promovisana sjutra, 17. oktobra, u sali nikšićkog “Zahumlja” u okviru tribine “Svobodijada”.

Na promociji, koja će početi u 19 h, o knjizi, osim autora, govoriće i dr Marijana Terić, politikolog i književnik, mr Aleksandar Ćuković i urednica tribine „Svobodijada“, književnica Milica Bakrač.

“Oglede o srpskoj književnosti” ove godine objavilo je Udruženje književnika Crne Gore. Recenzenti su prof. dr Ljubomir Milutinović (Filozofski fakultet iz Banja Luke), prof. dr Slađana Aleksić (Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica) i mr Aleksandar Ćuković (Udruženje književnika Crne Gore), izdavaštvo potpisuje predsjednik UKCG Novica Đurić.

O autoru:

Budimir Aleksić (1968) Šavnik, Stara Hercegovina, osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću. Diplomirao je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu na kome je stekao i zvanje magistra tezom Biblijske teme i motivi u Vukovim pjesmama najstarijeg vremena, kao i doktora nauka disertacijom Fantastika i naučna fantastika u romanima za djecu Čeda Vukovića.

Od 1995. radi u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji „Sveti Petar Cetinjski“ na Cetinju, gdje predaje Srpski jezik i književnost. Od jeseni 2000. do 2002. bio je pomoćnik ministra vjera u Vladi SR Jugoslavije. Od 2006. do 2022. bio je poslanik u Skupštini Crne Gore.

U zvanje docenta izabran je 2016. na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu. Aleksić je autor devet knjiga: Crveno-Crna Gora – o unijaćenju i kroatizaciji Crne Gore nekad i sad (2002), Biblija i srpska etika (2016), Strani pisci za djecu u koautorstvu sa Ljubomirom  ilutinovićem i Danijelom Dojčinovićem (2018), Znamenite ličnosti i junaci u Ogledalu srpskom u koautorstvu sa Ljubomirom Milutinovićem (2019), Teme novije srpske epike (2020), Iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine (Institut za srpsku kulturu, Nikšić, 2020), Epska mjesta u pjesmama Stare Crne Gore i njene okoline u  koautorstvu sa Ljubomirom Milutinovićem (Institut za srpsku kulturu Nikšić, 2022), Ogledi iz istorije Crne Gore i Boke (Institut za srpsku kulturu Nikšić, 2022), Leksikon književnih pojmova u koautorstvu sa Ljubomirom Milutinovićem, Institut za srpsku kulturu Nikšić, 2022).

Objavio je preko pedeset originalnih naučnih radova u domaćim I međunarodnim časopisima, više od sto stručnih i popularnostručnih naučnih radova i priloga, učestvovao na trideset međunarodnih i dvadeset domaćih naučnih skupova. Aleksićeve naučne preokupacije i interesovanja vezana su za oblast istorije i teorije književnosti i kulture.

Budimir Aleksić je priredio i brojna važna izdanja i to: Radovan Bećirović Trebješki, Stabljike srpstva, izabrane i nove pjesme (sa Mihailom Šćepanovićem) 1998; Crnogorsko pitanje: izvori istine – zbirka dokumenata (sa Vladimirom Jovićevićem) 2004; Trgovci dušama: dukljansko-montenegrinski vjerski trafiking u svjetlosti dokumenata (sa Slavkom Krstajićem) 2005; Bukvar Inoka Save Dečanca i igumana Stefana od Paštrovića iz 1597. godine (fototipsko izdanje 2016). Priredio je i nekoliko stručnih tematskih zbornika. O Alekićevim radovima objavljeno je tridesetak prikaza i osvrta u knjigama, kao i u stručnim časopisima i novinama.

Budimir Aleksić je osnivač i predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića. Član je Udruženja književnika Crne Gore i Udruženja novinara Crne Gore. Živi u Nikšiću.

foto:JU „Zahumlje“

NIKŠIĆ PROGNOZA