Nikšić: Od 3.avgusta na Trgu manifestacija „Autor na korzou“

Peti međunarodni festival knjiga „Autor na korzou“, biće otvoren 3. avgusta na nikšićkom Trgu slobode sa početkom u 20 časova. Publika će pratiti bogat program u okviru kojeg će biti predstavljeni poznati književnici i umjetnici iz Crne Gore i regiona.

Organizator festivala je Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, glavni urednik programa je književnik i književni kritičar Želidrag Nikčević, medijator Milica Bakrač a pokrovitelj Opština Nikšić.

Kao i prethodnih godina, tradicionalno na nikšićkom trgu biće postavljen i ljetnji salon knjiga, a festival će trajati petnaest dana.

Na prvoj večeri festivala, 3. avgusta, koji će otvoriti predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, biće predstavljena knjiga akademika Jovana Delića „Sažeta poetika sažimanja“ (Ka poetici Danila Kiša, III tendencije i dominante u prozi Danila Kiša, Arhipelag, Beograd, 2023), a sa profesorom Delićem o njegovoj knjizi razgovaraće Jelena Krsmanović.

Kako ističe izdavač Delićeve knjige, književnik Gojko Božović, „Sažeta poetika sažimanja, nova knjiga Jovana Delića je istraživačka studija o tendencijama i dominantama u prozi Danila Kiša. Delićeva knjiga sažeto i pregledno govori o najvažnijim poetičkim pitanjima i temama u književnosti Danila Kiša. Tragajući za poetikom Danila Kiša, Jovan Delić je napisao studiju o tendencijama i dominantama u Kišovoj prozi. Ispitujući celokupan književni opus Danila Kiša, od Mansarde i Psalma 44, preko „porodičnog ciklusa“, do Grobnice za Borisa Davidoviča, Enciklopedije mrtvih i Laute i ožiljaka, uključujući i Kišove poetičke spise, razgovore i poeziju, Jovan Delić izdvaja nekoliko tematskih tendencija, poetičkih dominanti i dominantnih postupaka prisutnih u celokupnoj Kišovoj književnosti.

Tematske tendencije koje Jovan Delić smatra ključnim u Kišovoj književnosti jesu: fuga smrti, porodični krug, književnost kao književna tema i voz i vozni red. Dominantni postupci u književnosti Danila Kiša jesu: istoričnost, citatnost, dijalog s mitom, dokumentaristički pristup, intermedijalnost, ironični lirizam, ciklizacija, žanrovska hibridnost, ideja kontraknjige, fragmentarnost i enciklopedizam.

O svakoj od ovih izrazitih tendencija i dominantnih postupaka Delić je napisao poseban istraživački tekst koji ispituje njihovu pojavu i ulogu u pojedinačnim Kišovim knjigama i u kontekstu Kišove ukupne poetike.

Pored tematskih tendencija i dominantnih postupaka, Delić izdvaja i tendencije u izboru i oblikovanju likova u Kišovoj prozi.“

foto:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA