„Moguće da CG ispuni uslove za članstvo u EU u naredne četiri godine“

Partneri u vlasti obavezali su se da glavni spoljnopolitički cilj nove Vlade bude članstvo Crne Gore u EU, što uključuje napredak u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, kao i potpunu usklađenost spoljne i bezbjednosne politike sa EU. U domenu ekonomskih reformi, Vlada će sprovesti program ‘Evropa sad 2’, čime će se značajno podići životni standard […]