(VIDEO) Sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Završena je 12. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Sjednicu ste mogli pratiti uživo na našem portalu:

Dnevni red

  1. Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti (EPA 166) – u skladu sa članom 137 stav 3 Poslovnika;
  2. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (EPA 167), koji je podnijela grupa 14 poslanika – po hitnom postupku;
  3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji (EPA 168), koji je podnijela grupa 14 poslanika – po hitnom postupku;
  4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (EPA 144), koji je podnijela poslanica: Slađana Kaluđerović (jedan)  (09-2/24-1/4)  i
  5. Tekuća pitanja.

Foto: Screenshot

NIKŠIĆ PROGNOZA