Uprava za saobraćaj gradi 140 km puteva, kažnjavaće neodgovorne

Uprava za saobraćaj trenutno gradi ili rekonstruiše 140 kilometara magistralnih ili regionalnih puteva. Zbog kašnjenja radova, izrade loših projekata i nesavjesnog rada raskinuto više ugovora o izgradnji i projektovanju, i naplaćene garancije. Biće pokrenut monitoring licenci i njihovo oduzimanje. Put Rožaje – Špiljani treba da bude završen do 15. juna, a svi radovi na putu Lubnice – Jezerine do kraja ljeta, to je između ostalog u intervjuu za “Vijesti” kazao direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović.

Koliko trenutno projekata realizuje Uprava za saobraćaj, od pripreme dokumentacije do same izgradnje? Koji su najznačajniji koji se trenutno realizuju?

Uprava za saobraćaj obavlja kontinuirano poslove redovnog održavanja, kao i poslove investicionog presvlačenja i izgradnje i rekonstrukcije magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori. Trenutno se rekonstruiše i gradi preko 140 kilometara puteva i sanira više kritičnih tačaka. Od najznačajnijih projekata to je prije svega izgradnja bulevara od Tivta do Jaza koji je ujedno i najskuplji projekat koji Uprava za saobraćaj realizuje sa kolegama iz Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Njegova vrijednost je oko 53 miliona eura bez PDV-a i finansira se dijelom od strane EBRD. Takođe, najduža dionica koja se rekonstruiše odjednom je magistralni put od Lepenca, preko Ribarevina i Poda, do Berana. Njegova dužina je 40 kilometara i finansirana je od Evropske investicione banke (EIB). Paralelno s ovim, nadamo se da će uskoro biti i otpočeta izrada tehničke dokumentacije za izgradnju puta od Pošćenja prema Brezni čime će se izgradnjom mosta preko Komarnice u značajnoj mjeri skratiti puta od Nikšića prema Žabljaku. Takođe, zajedno sa EIB-om raspisali smo tender za rekonstrukciju magistralnog puta od Bijelog Polja do graničnog prelaza sa Srbijom.

Kako napreduje izgradnja bulevara Tivat – Jaz, da li ste zadovoljni sa onim što je do sada uradio izvođač? Kako će se njegova izgradnja odvijati tokom ljetnje turističke sezone, kako bi što manje uticali na saobraćajne gužve?

Trenutno, kineska kompanija “Shandong” izvodi radove izuzetno dobrom dinamikom. Pored brojnih problema sa postojećim instalacijama i deponijom Lovanja, radovi se realizuje brže nego što je bilo predviđeno dinamičkim planom. Za sada smo se trudili da radovi ne ometaju saobraćaj i tako će ostati i tokom ljetnje turističke sezone.

Da li je nastavljena rekonstrukcija puta Rožaje – Špiljani, kada se može očekivati njihov završetak? Koliko su na ovom projektu do sada probijeni rokovi u odnosu na prve ugovorene? Da li će doći i do povećanja cijene u odnosu na ugovorenu od 23 miliona?

Ovo je jedan od tzv “korona projekata”. Svi izvođači koji su ugovorili projekte u tom periodu su imali iste probleme: rast cijena građevinskog materijala, kretanje radne snage, rast cijena radne snage i dr. Nadam se da će izvođač ispoštovati i završiti radove do 15. juna. Na osnovu finansijskog presjeka koji sada imamo, za očekivati da će u konačnom ovaj projekat koštati oko 28 miliona eura sa kliznom skalom.

Koliko je Uprava u posljednje tri godine imala raskida ugovora za izradu projekata, reviziju ili samo izvođenje radova? Koliko je naplaćeno penala i garancija zbog kršenja ugovora, prekoračenja rokova ili lošeg kvaliteta projekata ili radova?

Dolaskom na čelo Uprave za saobraćaj, brojni eksterni uticaji su onemogućavali nesmetano odvijanje radova i pravili brojne probleme. Tu prije svega mislim na kovid krizu, pa zatim rat u Ukrajini, a trenutno imamo problem da izvođači nemaju radne snage za izvršenje ugovora. Pored želje da svima pomognemo, morali smo primijeniti mjere kažnjavanja izvođača i projektanata kroz naplatu penala zbog kašnjenja, a u izuzetnim slučajevima raskidom ugovora. Moram naglasiti da svako neopravdano kašnjenje je praćeno i naplatom penala koje se kretalo i do 15% od vrijednosti ugovora. Takođe, smo prošle godine raskinuli ugovor za izgradnju obilaznice Rožaje i tom prilikom naplatili skoro milion eura po osnovu bankarske garancije. Slično je bilo i sa izgradnjom puta Vrulja – Mijakovići gdje smo raskinuli ugovor i pokrenuli proceduru aktivacije bankarskih garancija.

U dijelu izrade tehničke dokumentacije, pored naplate penala, raskida ugovora i aktiviranja garancija projektantima koji nisu ispunjavali ugovorne obaveze, bili smo prinuđeni pokrenuti procedure kod Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore zbog izuzetno loših projekata koji su zbog nesavjesnog rada dovodili do ogromnih prekoračenja prilikom izvođenja radova. U skladu sa stavom Vlade i uputstava nadležnih ministarstava, u narednom periodu vršiće se monitoring licenci i pokretati procedura oduzimanja istih.

Da li su završeni svi radovi na rekonstrukciji puta Lubnice – Jezerine? Kada se može očekivati završetak tehničkog prijema i otvaranja za saobraćaj u punom obimu? Koliko je do sada na ovom projektu plaćeno izvođaču?

Očekuje se da će u konačnom ovaj projekat imati prekoračenje oko 8%. Trenutno je plaćeno izvođaču 53 miliona eura. U narednim nedeljama će biti završeni svi radovi izuzev elektro sistema za čiju implementaciju je zadužen “Wireless Montenegro”. Za očekivati je i da to bude završeno do kraja ljeta čime će Komisija za tehnički pregled moći da primi objekat i ukoliko ne bude nekih primjedbi, da se za isti izda upotrebna dozvola. Takođe, računamo da se već do kraja maja ukinemo vremensko ograničenje u odvijanju saobraćaja.

Novi tender i izvođač za obilaznicu oko Rožaja

Šta se dešava sa projektom obilaznice oko Rožaja, gdje je prije četiri godine došlo do pada mosta u izgradnji? Kada se može očekivati završetak ovog projekta?

Kao što sam rekao tu smo raskinuli ugovor i naplatili bankarsku garanciju od milion eura. Novi tender je raspisan prije par dana. Ostavili smo ponuđačima da definišu u kojem roku će završiti radove i isto će biti bodovano prilikom ocjenjivanja ponuda. U svakom slučaju, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, za očekivati je da se u narednoj godini završi ovaj projekat.

Pripremaju planove za puteve na kojima je najviše saobraćajnih nesreća

U 2022. godini objavljena je studija “Procjena bezbjednosti na putevima u Crnoj Gori”, koja pokazuje da je broj poginulih u saobraćajnim nesrećama značajno veći od EU prosjeka. Koliko su u uzrocima saobraćajnih nesreća zastupljeni loše projektovani ili izgrađeni putevi? Šta Uprava za saobraćaj radi kako bi poboljšala bezbjednost na sadašnjim i budućim putevima u Crnoj Gori?

Jedan od najvažnijih prioriteta u Upravi za saobraćaj je bezbjednost na našim putevima. Još prije dvije godine počeli smo sa realizacijom brojnih projekata kako bi dali svoj doprinos poboljšanju bezbjednosti.

Među prvima u regionu smo uradili pilot projekat izrade elaborata analize preglednosti na dvije kritične dionice. Takođe, smo uradili i studije bezbjednosti za najkritičnije dionice magistralnih i regionalnih puteva kao što su: Podgorica – Cetinje, Cetinje – Budva, Grahovo – Vilusi i Mojkovac – Đurđevića Tara. Na osnovu njih ćemo već ove godine krenuti u izradu projekata i odmah nakon toga u realizaciju istih. Takođe, trenutno izvodimo radove na poboljšanju bezbjednosti u zoni 15 škola širom Crne Gore, a paralelno s tim ide i priprema tehničke dokumentacije za još 13 lokacija. Naravno, u pripremi je još nekoliko novih projekata kojim bi se unaprijedila bezbjednost na našim putevima.

Foto: Boris Pejović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA