Uniprom traži dopunu izvještaja o cijenama struje

Kompanija Uniprom tvrdi da Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (Regagen) nije dostavila kompletan izvještaj o cijenama struje, u sporu koji ta privatna firma vodi protiv državne Elektroprivrede (EPCG), zbog čega zahtijeva da Privredni sud traži od Regagena da dostavi novi dopunjeni dokument.

To piše u podnesku koji je advokat Uniproma Milutin Knežević dostavio juče na ročištu.

Uniprom, koji pripada poslovnoj grupi Veselina Pejovića, traži obeštećenje jer im nije produžen ugovor za 2022. godinu po kojem su od EPCG i dalje htjeli da kupuju struju po cijeni od 45 eura za megavat-sat (MWh), za potrebe proizvodnje u Kombinatu aluminijuma (KAP) čiji su oni vlasnici. Uniprom je prvobitno tražio 17,4 miliona eura u ovom sporu, ali su naveli da će stvarna vrijednost biti utvrđena po vještačenju.

Ova kompanija je prethodno tražila izvještaj Regagena jer se ta agencija bavi kontrolom energetskog sektora, ali da nisu dostavili podatke o tome ko je kupovao struju u 2021. godini, kojoj kategoriji potrošača je pripadao “Uniprom”, po kojom cijeni je struja prodata ostalima u istoj grupi, kako je utvrđena njena visina, da li je bilo drugih izmjena….

Sutkinja Radmila Perović istakla je da će odluku o tom predlogu donijeti u nastavku spora, koji je zakazala za 20. jun.

Advokat EPCG Ivan Kadić kazao je da izvještaj koji je Regagen dostavio potvrđuje navode te firme, ali i da ta agencija nije nadležna za ova pitanja. Dodao je da o ugovoru između kompanija može da odlučuje samo sud, ali i da će se naknadno izjasniti na podnesak Uniproma. Knežević je kazao da su neosnovane tvrdnje da Regagen nije nadležan za dostavljanje podataka, što je kako tvrdi, više puta naveo u ranijim podnescima.

“Uniprom” osnov za isplatu vidi u klauzuli ugovora kojeg su 15. januara 2021. godine potpisali sa bivšom upravom EPCG, u kojoj je navedeno da se ugovor automatski produžava do 31. decembra 2022. godine i da se nova cijena može pregovorima utvrditi do 31. decembra 2021. godine, s tim da “ne može biti veća od maksimalno utvrđene cijene za tu kategoriju potrošnje”.

Iz EPCG su u odgovoru na tužbu naglasili da je ugovorom predviđeno da se on automatski produžava, ali isključivo uz uslov da je “Uniprom” prethodno izmirio sve dospjele obaveze po osnovu isporučene električne energije. Tvrde i da ako se uslovi ne ispune, ugovor se smatra raskinutim na dan 31. decembra 2021 godine. Osim toga, tvrde da se nisu ispunili uslovi za automatsko produženje ugovora, da “Uniprom” u roku dospjelosti nije platio fakture za pojedine mjesece 2021. godine, da nisu u roku dostavili bankarsku garanciju za neizmirene, a dospjele obaveze.

Ovaj spor nije jedini koji ove dvije firme vode. Nedavno je i Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu Privrednog, i vratio na ponovno odlučivanje spor u kojem EPCG od “Uniproma” traži isplatu 5,3 miliona eura po osnovu duga za struju. Privredni sud je prvobitno u februaru donio presudu kojom je obavezao “Uniprom” i “Uniprom metale” da EPCG isplate 4,67 miliona eura, sa zateznom kamatom kao i 634,24 hiljade eura, po osnovu duga za struju iz novembra i decembra 2021. Pejovićeva kompanija je na presudu uložila žalbu, nakon čega je spor nastavljen u Apelacionom sudu.

foto: Pobjeda

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA