Spor Rudnika i Opštine Pljevlja ulazi u 2024.

Apelacioni sud naložio je Opštini Pljevlja da dostavi neophodnu dokumentaciju i dokaze o isplatama, kako bi se omogućilo vještaku građevinske struke Oliveru Markoviću da utvrdi da li je realizovan dio investicionih radova u sporu te lokalne uprave i Rudnika uglja (RUP).

Odluku je na jučerašnjem ročištu donijela sutkinja Apelacionog suda Danijela Vukčević a ročište odgodila za 24. januar.

Opština Pljevlja i RUP se spore u vezi s ispunjenjem ugovora zaključenog prije skoro dvadeset godina prema kojem je najveća pljevaljska kompanija, naknadu za uređenje građevinskog zemljišta lokalnoj upravi, trebalo da plati kroz finansiranje izrade projektne dokumentacije i više projekata ukupne vrijednosti veće od pet miliona eura.

Postupak se trenutno vodi u Apelacionom sudu, nakon što je Vrhovni sud ukinuo raniju presudu Apelacionog i predmet vratio na ponovno suđenje.

Zastupnicama Opštine Samiri Zlatanić Negici Manojlović dat je rok od osam dana za dostavljanje dokumenata ili će se smatrati da ne posjeduju dokaze, za tvrdnje iznijete u podnesku početkom godine.

Vještak Marković prethodno je dobio zaduženje da dopuni nalaz i mišljenje i utvrdi šta je ostalo neizvršeno iz ugovora koji su dvije strane potpisale 2004. godine. On je vrijednost izvedenih radova procijenio na 2,29 miliona eura.

Advokatica RUP-a Ana Jelić pitala je Markovića da li je izlazio na lice mjesta prije dopune a on je kazao da je na terenu bio tokom izrade osnovnog nalaza dok je dopunu radio na osnovu dostavljene dokumentacije.

Zlatanićeva je dodala da nemaju primjedbu na mišljenje vještaka te da njegov nalaz potvrđuje da radovi i dokumentacija koje traže tužbom, nisu završeni.

“S obzirom na to da je predmet činidba a ne isplata, na sudu je da odredi rok za izvršenje obaveza tuženog, pri čemu smatramo da je godina primjereni rok”, kazala je Zlatanićeva.

Jelićeva je naglasila da je dio radova koji se u nalazu vodi kao neurađen, u međuvremenu izveden te da to potvrđuje kako je kazala, i Opština podneskom od 18. januara ove godine. Dodala je da smatra da vještak nalaz treba da dopuni sa kompletnom dokumentacijom jer se stanje na terenu izmijenilo od njegovog prethodnog izlaska.

Sud je od zastupnica Opštine tražio i da se precizno izjasne koji su radovi izvedeni, na šta je Manojlovićeva kazala da ostaju pri navodima i tužbi iz podneska podnijetog početkom godine, kao i da je u toku spora, dio aktivnosti, koje je trebalo po ugovoru da uradi RUP, u međuvremenu uradila Opština.

Jelićeva je naglasila da se tome protivi jer bi to značilo preinačenje tužbe pošto se, kako je kazala, Opština izjasnila da ostaje pri tužbi iz prvostepene presude. Spor će se nastaviti krajem januara.

Foto: Rudnik uglja Pljevlja

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents