Spor EPCG – Uniprom: Vještak da utvrdi dug za struju

Sutkinja Dijana Raičković odbila je prijedlog kompanije Uniprom da se prekine postupak koji je protiv njih pokrenula Elektroprivreda (EPCG), zbog duga za struju od 4,7 miliona eura, dok se ne donese odluka po njihovoj tužbi protiv EPCG zbog raskida ugovora.

Sutkinja je uvažila zahtjev EPCG i imenovala vještaka ekonomske struke Steva Kostića koji bi trebalo precizno da utvrdi dug po računima za struju za novembar i decembar 2021. godine sa kamatom do dana izrade nalaza koji traže tužbom.

S druge strane, Uniprom u drugom postupku traži da im EPCG isplati 17,4 miliona eura za period od decembra 2021. do marta prošle godine, kao i naknadu štete za svaki mjesec do kraja 2022, do kada je, kako navode, na snazi trebalo da bude ugovor o kupoprodaji električne energije zaključen u januaru 2021. godine. Tvrde da je ugovorom bilo predviđeno automatsko produženje, pod uslovom da su izmirili sve obaveze i da, u slučaju promjene cijene struje za kategoriju potrošnje kojoj pripada, ugovorne strane utvrde cijenu najkasnije do 31. decembra 2021, koja ne može biti veća od maksimalno utvrđene za tu kategoriju potrošača. Ukazuju da su pola godine prije isteka ugovora, pozvali Vladu i EPCG na pregovore oko cijene, ali da odgovor nijesu dobili, a da im je nakon više urgencija rečeno da su se uslovi drastično promijenili te da bi sve ispod 183 eura po megavat satu bilo na štetu građana, privrede i budžeta, nakon čega im je ponuđeno da struju plaćaju 122 eura.

Iz EPCG tvrde da nije bilo uslova za produženje ugovora, jer osim što nije bilo usaglašavanja oko cijene struje, Uniprom nije platio račune za novembar i decembar 2021, niti dostavio bankarsku garanciju za neizmirene, a dospjele obaveze. Tvrde da je riječ o bilateralnom ugovoru, a ne snabdjevačkom, kako tvrde iz Uniproma, kod kojeg su ugovorne strane snabdjevač i krajnji kupac. Ocjenjuju da je tumačenje ugovora na taj način neosnovano, jer krajnji kupac, odnosno potrošač nije Zakonom o energetici prepoznat kao učesnik na tržištu.

izvor:Pobjeda

NIKŠIĆ PROGNOZA