Sezona na pragu, u Budvi se dnevno izda do 130 dozvola za strance

Ministarstvo unutrašnjih poslova uvodi „upravne dane“ u Budvi kako bi građani lakše došlo do dokumenata. Sezona je na pragu, a veliki broj stranaca koji su u tom gradu, pravi velike gužve na šalterima.

Kako je kazao direktor Direktorata za uprave poslove, državljanstvo i strance Radovan Popović, u Budvi se dnevno izda od 100 do 130 zahtjeva za dozvole za strance. 

Ipak, kako poručuje, velike gužve i čekanja u redovima ispred filijala MUP-a postaće prošlost. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je odluku o oređivanju upravnih dana i to za period od 15. aprila do 1. avgusta, a u cilju pružanja usluga iz oblasti upravnih poslova, državljanstva i stranaca za područje opštine Budva, mjesnih zajednica Petrovac i Sveti Stefan.

Tako će građani opštine Budva, mjesnih zajednica Petrovac i Sveti Stefan, poslodavci, predstavnici turističke privrede i druga zainteresovana javnost, u prilici da na jednom mjestu, u mobilnoj kancelariji Filijale u krugu Policijske stanice u Petrovcu, podnesu zahtjeve za izdavanje ličnih karata, pasoša i vozačkih dozvola.

Tu će moći da podnesu zahtjeve i za izvode iz matičnih registara i uvjerenja, zahtjeve za izdavanje dozvola za boravak i rad stranaca, kao i zahtjeve za izdavanje isprave licima iz Ukrajine sa odobrenom privremenom zaštitom u Crnoj Gori.

„Naša filijala u Budvi je jedna od opterećenjih filijala u Crnoj Gori. Samo prošle godine izdala je 20.000 dozvola za strance. To je bio jedan od večih problema, ako ne računamo da posluju u ne tako reprezentativnom objektu“, kazao je Popović. 

Mobilna kancelarija u Petrovcu u krugu policijske stanice biće na usluzi građanima od 8 do 14 sati. 

Foto: elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA