Raičević: Prioritet povlačenje što većeg iznosa dostupnih sredstava iz pretpristupnih fondova

Sekretarka Ministarstva finansija i Nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO) Ana Raičević boravi u radnoj posjeti Rigi-Letoniji, gdje je održala sastanke sa Anitom Kruminom, direktoricom Agencije za finansiranje i ugovaranje EU sredstava.

Ona se sastala i sa visokorangiranim predstavnicima Ministarstva finansija Republike Letonije Arinom Andreičika, direktoricom Direktorata za internu reviziju, Andom Štegmane, pomoćnicom direktorice Direktorata za reviziju EU fondova-Nacionalno revizorsko tijelo i Inese Levanom, revizorkom u Nacionalnom revizorskom tijelu.

Imajući u vidu podršku Letonije reformskim naporima Crne Gore na putu učlanjenja u Evropsku uniju, tokom radne posjete Raičević je iskazala zahvalnost na pozivu u cilju jačanja saradnje dvije zemlje i razmjene iskustava u ugovaranju i implementaciji IPA projekata. Raičević je fokusirala značaj stečenog znanja „malih zemalja EU“ kao što je Letonija u povlačenju evropskih sredstava, što u velikoj mjeri može biti od pomoći Crnoj Gori u rješavanju zadataka i izazova tokom procesa realizacije programa pretpristupne podrške.

„Proces EU integracija ne znači samo otvaranje i zatvaranje poglavlja i usklađivanje zakonodavnog sistema sa pravnom tekovinom Evropske unije, već je naš prioritet i povlačenje što većeg iznosa dostupnih sredstava iz pretpristupnih fondova“, naglasila je Raičević.

Sagovornici su fokusirali pitanje korišćenja pretpristupnih fondova i uspostavljanja i unaprijeđenja struktura za implementaciju nakon pristupanja EU, a put je koji je Letonija prešla obuhvata centralizovani sistem za upravljanje EU fondovima, na način uspostavljanja jednog posredničkog tijela za finansijsko upravljanje i jednog Upravljačkog tijela. 
„Iskustva stečena kako u pretpristupnom periodu, tako i kasnije kao država članica, više su nego dragocjena za crnogorske institucije i nadogradnju postojećih, ali i sticanje novih znanja i iskustava, što će doprinijeti napretku države i pospješiti put punopravnog članstva u Uniji“, istakla je Raičević.

Imajući u vidu da je Crna Gora zemlja sa manjom administracijom, Ministarstvo finansija je prepoznalo značaj kontinuiranog jačanja kadrovskih kapaciteta i fokusirano je na motivaciju, unapređenje i usavršavanje postojećih struktura koje su do sada imale dobre rezultate.

„Na tom putu, Ministarstvo finansija razvija regionalnu saradnju kako sa svojim susjedima, tako i sa državama članicama EU, pa je posjeta Republici Letoniji bila prilika za razmjenu iskustava i davanje primjera dobre prakse koji će biti inkorporirani u crnogorski sistem upravljanja pretpristupnim fondovima, a sve u cilju što veće apsorpcije dostupnih sredstava“, ocijenila je Raičević.

Dobri i obučeni kadrovi su, kako navode iz Ministarstva finansija, ključ sistema, kako na rukovodećim, tako i na operativnim pozicijama, a efikasno funkcionisanje sistema, kao i kontinuitet kvalitetne implementacije važnih projekata koji se finansiraju putem IPA-e su uslovljeni znanjem i ljudima – zajedničke su poruke sastanaka predstavnika crnogorske i letonske državne administracije.

Raičević je naglasila da Crna Gora, u cilju razvoja ljudskih resursa i motivacione politike, već primjenjuje „trojni mehanizam“, koji obuhvata povećanje zarada kategoriji D u sistemu javne administracije za kompletan ekspertski kadar koji u najvećem dijelu obuhvata IPA strukturu, zatim mogućnost dodjele IPA dodatka do 30% osnovne zarade na bazi postignutih rezultata u radu i dalja usavršavanja i obuke kroz različite modele međunarodne i domaće saradnje.

Ona je tokom posjete istakla da Crna Gora već sada dobija značajan iznos sredstava pretpristupne podrške – na sedmogodišnjem nivou riječ je o oko 160 miliona eura podrške, a iskustva Letonije ukazuju da se iznos podrške nakon pristupanja uvećava za do deset puta.

Crna Gora na putu pristupanja, a kao veteran u korišćenju pretpristupne podrške od 2007. godine, piše, navode iz Ministarstva finansija, uspješnu priču samostalnog upravljanja IPA sredstvima, a u prilog tome govore brojke. Od dostupnih oko 235 miliona eura ukupne vrijednosti i oko 155 miliona eura podrške za sedmogodišnji period 2014-2020, do sada je ugovoreno 71% (oko 169 miliona eura), a kada je riječ o potrošnji sredstava ista je na zavidnom nivou i iznosi oko 61% (oko 103 milona eura).

„Izazov za IPA strukture svih zemalja Balkana u narednom periodu jeste preklapanje dvije finansijske perspektive i paralelno sprovođenje IPA II i IPA III programa, pa u tom svijetlu intenzivno radimo na razmjeni iskustava i uspostavljanju sistema, kako bi Crna Gora što uspješnije upravljala programima pretpristupne podrške“, navode iz Ministarstva finansija.

Sastancima je prisustvovala i Generalna direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

Foto: Ministarstvo finansija

NIKŠIĆ PROGNOZA