Posebne mjere za odlazak u penziju lučko-transportnih radnika u Luci Bar

Poslanici Socijalističke narodne partije (SNP), Slađana Kaluđerović i Bogdan Božović, predložili su izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje imaju za cilj da pruže podršku lučko-transportnim radnicima u Luci Bar.

“Radnici zaposleni u Luci Bar obavljaju poslove koji su kako fizički tako i mentalno zahtjevni. Njihov posao uključuje, između ostalog, i pretovar i skladištenje potencijalno opasnih materijala kao što su koncentrati teških metala i eksplozivna sredstva. Uprkos primjeni svih mjera zaštite, ovi poslovi ostaju visokorizični i mogu imati dugotrajne posljedice po zdravlje naših radnika”, saopšteno je iz SNP-a.

Imajući to u vidu, ovaj Predlog Zakona ima za cilj da omogući lučko-transportnim radnicima u Luci Bar da odu u penziju posle 25 godina radnog staža, pri čemu najmanje 15 godina mora biti provedeno radeći na ovim visokorizičnim poslovima.

“Ova mjera ne samo da priznaje težinu i rizike njihovog svakodnevnog rada, već i osigurava da ovi vrijedni ljudi mogu uživati u zasluženoj penziji sa dostojanstvom. Analiza koju smo sproveli pokazuje da ovaj predlog zakona neće predstavljati značajan finansijski izdatak za državu Crnu Goru. Procjenjuje se da će, prema ovom zakonu, do 2040. godine u penziju otići samo 15 radnika, što potvrđuje da je ovaj predlog održiv i izvodljiv”, kaže se u saopštenju.

Dodaju da je SNP posvećen poboljšanju uslova rada i života svih građana Crne Gore.

“Predložene izmjene Zakona o PIO samo su jedan korak ka ostvarivanju ovog cilja, posebno za one koji su svoje živote posvetili teškom i opasnom radu u korist našeg društva. Pozivamo sve poslanike da podrže ovaj predlog zakona, koji je ključan za zaštitu prava i dobrobiti naših lučko-transportnih radnika, a savjetniku potpredsjednika Vlade, Draganu Vukiću, zahvaljujemo što je inicirao rješavanje navedenog problema”, zaključuje se u saopštenju.

Foto: SNP

NIKŠIĆ PROGNOZA