Poreska uprava-UNDP: Zajednički ka unapređenju poslovnog ambijenta i poreske politike

Poslovni ambijent i efikasnost rada administracije u Crnoj Gori moraju biti unaprijeđeni na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, zaključeno je na sastanku predstavnika Poreske uprave (PU) Crne Gore i kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Razgovarano je o prioritetnim temama koje se tiču kako poreske politike, tako i jačanja administrativnih kapaciteta, a obje strane su istakle spremnost za dalju saradnju, uz fokus na konkretne mogućnosti u narednom periodu. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Sava Laketić predstavio je tekuće inicijative i planove za dalje reforme, koje uključuju digitalizaciju poslovnih procesa, veću otvorenost prema privredi i građanima, i razvoj ljudskih resursa u Upravi.

„Ekspertska podrška UNDP- a je značajna na razvojnom putu Poreske uprave i pružiće veliki doprinos bržem i efikasnijem savladavanju izazova implementacije održivog razvoja“, poručio je Laketić.

Dragana Radević, zamjenica stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, naglasila je značaj unapređenja poreskog sistema i efikasnosti administracije, u kontekstu održivog razvoja i ekonomske stabilnosti. Kako UNDP pruža podršku različitim inicijativama u oblasti unapređenja javnih finansija u 177 zemalja i teritorija širom svijeta, na sastanku je najavljena regionalna konferencija koja će biti posvećena finasiranju ciljeva održivog razvoja.

„Ostvarenje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine zahtijeva usmjereno finansiranje konkretnih inicijativa koje je doprinose zacrtanim ciljevima. Efikasna administracija i odgovarajuće politike mogu značajno doprinijeti ubrzanju ovog procesa. UNDP u Crnoj Gori je u prethodnom periodu podržao više inicijativa, uključujući izradu Programa za suzbijanje sive ekonomije, i spreman je da obezbijedi dalju podršku“, istakla je Radević.

Na sastanku je dogovoren i razvoj zajedničkih inicijativa koje će podržati reformu Poreske uprave. Razmotrena je i mogućnost unapređenja obuka i razmjene znanja među zaposlenima u poreskoj administraciji u regionu, kao i uvođenje naprednih tehnoloških rješenja za poboljšanje usluga za poreske obveznike.

foto:PU

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA