Vuković: Vlada se neće zadužiti za tekuću potrošnju

Vlada se ove godine neće zadužiti za tekuću potrošnju, a novac iz emisije obveznica takođe za to nije predviđen, saopštio je u intervjuu Pobjedi ministar finansija Novica Vuković.

“Nijedan novi trošak neće biti finansiran iz pozajmice, osim kapitalnog budžeta, čime se ispunjava zlatno pravilo budžeta da se sve tekuće obaveze finansiraju iz tekućih prihoda”, kazao je Vuković.

On je podsjetio da je Zakonom o budžetu predviđena mogućnost zaduživanja do 1,15 milijardi EUR.

“Sredstva ostvarena emisijom obveznica u martu ove godine, u iznosu od 687,76 miliona EUR, biće korišćena za otplatu starog duga i kapitalni budžet u ovoj godini, kao i fiskalnu rezervu za finansiranje dijela duga koji stiže na naplatu naredne godine. Jasno je da je zakonom preostala mogućnost aranžmana od 462 miliona EUR, ali to ne znači da ćemo sve koristiti, a od više faktora zavisi koliko bi eventualno bilo potrebno realizovati”, rekao je Vuković.

Prema njegovim riječima Ministarstvo finansija odgovorno pristupa i intenzivno prati dešavanja na međunarodnom i domaćem tržištu, te će pravovremeno donijeti adekvatnu odluku o eventualnom aranžmanu, vodeći računa o povoljnim uslovima.

“S obzirom na to da je budžetom za ovu godinu planiran deficit od 3,35 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), dosadašnji trendovi impliciraju da se može očekivati ostvarenje nižeg deficita od planiranog. To posljedično povlači i manje potrebe zaduživanja i efikasnije upravljanje javnim dugom”, istakao je Vuković.

On je dodao da Ministarstvo finansija i Svjetska banka (SB) pregovaraju o zaključenju aranžmana za razvojne politike (DPL) do 80 miliona EUR ove godine, kojim bi se obezbijedila dodatna sredstva za finansiranje budžeta, odnosno stvaranje fiskalne rezerve.

“Za ovaj aranžman sa SB interesovanje su izrazile i agencije i fondovi koji bi obezbijedili dodatna sredstva uz povoljnije uslove, što bi omogućilo da se kroz ovaj vid aranžmana obezbijedi do 180 miliona EUR”, kazao je Vuković i dodao da su Vladi vrlo važna znatna bespovratna sredstva koja je odobrila ili će odobriti EU – grantovi za rekonstrukciju željeznice i drugu dionicu auto-puta i sredstva koja će biti na raspolaganju iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo finansija ima sadržajnu i intenzivnu saradnju sa SB, kao jednim od ključnih međunarodnih partnera.

“Za ovaj kreditni aranžman, potrebno je ispuniti set preduslova koji se odnose na jačanje fiskalne održivosti i omogućavanje održivog i zelenog ekonomskog rasta, što je u potpunom saglasju sa prioritetnim ekonomskim politikama 44. Vlade”, dodao je Vuković.

Na pitanje kako ocjenjuje trenutno stanje finansija i rezultate izvršenja budžeta u prva četiri mjeseca i da li ima još prostora za povećanje poreske discipline, posebno u dijelu naplate poreza na dodatu vrijednost (PDV) i penzijskog doprinosa, Vuković je odgovorio da je Crna Gora je finansijski stabilna država.

“Ministarstvo finansija i Vlada su okrenuti reformama i mjerama koje će dovesti do ekonomskog napretka i unapređenja standarda građana, uz punu finansijsku stabilnost. Odgovorno upravljanje javnim finansijama podrazumijeva konstantan monitoring naplate prihoda budžeta, sagledavanje situacije na tržištu i reagovanje na impulse koji dobijemo iz privrednog okruženja. Prema preliminarnim podacima, zadovoljni smo prihodima budžeta od početka godine do kraja aprila. I izdaci budžeta za prvi kvartal su u skladu sa očekivanjima i opštim trendovima za taj period godine”, saopštio je Vuković.

On je rekao da je naplata prihoda za januar, februar i mart ove godine veća nego u prvom kvartalu prošle godine, kao i u odnosu na planirane prihode budžeta.

Preliminarni aprilski podaci, takođe, pokazuju ostvarenje budžetskih prihoda iznad plana.

“Imajući u vidu navedeno, možemo reći da je stanje javnih finansija u ovom dijelu godine povoljno, kao i da ostvareni rezultati evidentno govore za sebe”, rekao je Vuković.

S obzirom na to da je prošle godine došlo do pada stranih direktnih investicija, Vuković je na pitanje što preduzimaju kako bi privukli nove investitore, odgovorio da je Vlada posvećenost ekonomskom razvoju najavila kao jedan od prioriteta već prilikom kreiranja budžeta za ovu godinu, opredjeljenjem da uloži značajna sredstva u finansiranje izgradnje osnovne infrastrukture, upravo u cilju kreiranja značajno povoljnijeg privrednog i investicionog ambijenta.

“Ulaganja države u ključnu infrastrukturu predstavljaju osnov i daju zamajac za novi investicioni ciklus i povećano interesovanje investitora za novim ulaganjima. Već u prva tri mjeseca ove godine Crnu Goru su posjetile brojne privredne delegacije, prvi put nakon 2019, odnosno 2021. godine, Njemačka, Japan, Francuska, Grčka, Austrija, Turska, Saudijska Arabija, čiji su privrednici prepoznali momentum i u razgovorima sa najvišim zvaničnicima iskazali konkretna interesovnja za investiranje u projekte u sektorima energetike, turizma, zdravstvenog turizma, ICT, saobraćaja, poljoprivrede. Time se direktno otvaraju nove mogućnosti za naš dalji, ubrzani privredni razvoj”, naveo je Vuković.

Istovremeno, značajni napori se ulažu i u uspostavljanje e-procedura, da bi se stvorio jednostavniji, transparentniji i brži sistem.

“Posvećeni smo i strateškom partnerstvu, gdje uspostavljamo nove modele za realizaciju investicija, kroz novi pristup koji uvažava investitora, pružajući olakšan pristup državnim institucijama, koji administrativne forme svodi na minimum”, kazao je Vuković.

Vlada, kako je najavio, preduzima aktivnosti u dijelu kreiranja prostora za nove investicione forme koje kombinuju autoritet javnih institucija i ekspertizu privatnog sektora, ostvarive kroz javno – privatno partnerstvo.

Akcenat u narednom periodu biće na pokretanju infrastrukturnih projekta, posebno u sektoru saobraćaja.

“Ovo je prilika privatnom sektoru da svoj know-how i resurse ponudi javnoj strani da bi, kroz partnerske odnose, obezbijedili bolju vrijednost za društvo u cjelini. Vjerujem da će razvoj infrastrukture, kojem smo posebno posvećeni, dodatno podstaći privatne partnere da svoje ideje realizuju u Crnoj Gori”, rekao je Vuković.

Prema njegovim riječima, pokretanje investicionih aktivnosti je krajnje liberalizovano i Crna Gora je kao takva idealna investiciona destinacija sa izraženim potencijalom za privlačenje stranih investicija, sa fokusom na održivi razvoj i jačanje konkurentnosti.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA