„Ni politički ni medijski uticaji nisu mogući u EPCG Solar gradnji“

Iz EPCG Solar gradnja reagovali su povodom navoda da je „partijsko zapošljavanje“ u kompaniji u ekspanziji. Podsjećaju da je upravo danas tačno pola godine kako je izvršna direktorica Valerija Saveljić stupila na dužnost. U saopštenu Saveljić navodi da je 3.oktobra 2023.godine u Solar gradnji zatekla 550 zaposlenih od kojih je samo njih 50 sa ugovorom na neodređeno.

„Na osnovu Sanacionog plana koji je usvojen Juna 2023.godine potrebno je bilo racionalizovati broj zaposlenih, (za oko 30%) jer je zapošljavanje bilo neplansko, pa se došlo u situaciju da radnici koji su uredno izvršavali svoje obaveze nisu poznavali preko stotinu radnika koji nisu ni dolazili na posao. Po isteku njihovih ugovora, i na osnovu izvještaja komisije, rangirani su zaposleni i od 550 njima oko 400 je produžen ugovor. Ubrzo smo usvojili Sistematizaciju, koju smo bazirali na osnovu usvojenog Sanacionog plana i po prvi put urađenog Proizvodno- finansijskog plana, gđe smo na osnovu relavantnih ulaznih podataka iz Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa EPCG (majkom firmom) i usvojenim cijenovnikom usluga, uspjeli da izračunamo prihodovnu stranu, a na osnovu broja zaposlenih poslije usvojene Sistematizacije i rashodnu stranu( jer 85% ukupnih troškova čine troškovi radne snage), pri čemu smo došli do planiranog pozitivnog rezultata za ovu godinu“, istakla je Saveljić

Posebno je naglasila da su nakon usvojene Ssistematizacije, krenuli da rješavaju radni status zaposlenih koji daju najveći radni doprinos.

„Jer upravo od njih i njihovog zaista profesionalnog i predanog rada nam zavisi sam opstanak firme, pa smo vodeći se isključivo interesom firme prekinuli sa dosadašnjom praksom, da politička pripadnost bude glavna ulaznica u radni odnos EPCG SG, jer nismo željeli da određeni politički faktori koriste ugovore na određeno kako bi od izbora do izbora vršili moguće ucjene.Danas u EPCG SG, poslije 6 mjeseci od kad je novi menadžment preuzeo i operativno i korporativno upravljanje, postignuto je mnogo, na zadovoljstvo zaposlenih, majke firme EPCG (jer ispunjavamo zadatke iz novog projekta 5000+, gđe krupnim koracima ugrađujemo zacrtanih 70MW snage novih solarnih elektrana),naših krajnjih korisnika kod kojih smo već ugradili fotonaponske sisteme“,navodi Saveljić

Naglasila je da „zapošljavanje je pod ingerencijom Izvršnog direktora, a ne predsjednika/predsjednice odbora direktora“.

„Naša kompanija razumije nezadovoljstvo i određenih medijskih krugova kao i nezadovoljstvo političkih subjekata, jer određeni broj političkih partija želi da izvrši uticaj na našu kompaniju, a mi svakako nećemo dozvoliti da se preko ove mlade firme sprovode politički planovi.Za one koji ne znaju, a treba da nauče, izvršni direktor se bira na Javnom Konkursu, a ne na sjednicama GO političkih partija. Sa bogatim CV sadašnje izvršne direktorice, javnost može biti upoznata u svakom trenutku.O radu, disciplini na radu i rezultatima sadašnjeg menadžmenta, najbolju potvrdu će dati naši zaposleni i zadovoljstvo krajnjih korisnika“,saopšteno je iz kompanije.


Firma EPCG SG osnovana Septembra 2021.godine, a počela sa ugradnjom fotonsponskih sistema septembra 2022.godine.

„Na predlog nove ID Valerije Saveljić, uz saglasnost tadašnjeg OD i predsjednika Alena Kalača, uvedena ne Eksterna revizija, koja je uradila pored finansijske revizije i reviziju poslovanja, od osnivanja do 30.09.2023.godine. Mišljenje Eksternog revizora je bilo negativno, a akumulirani gubitak blizu 5 miliona eura. U EPCG SG, sa novim menadžmentom na čelu, politika ne može odlučivati ko će dobijati rješenja za stalno, u firmi se niko ne smije diskriminisati ni na vjerskoj ni na nacionalnoj osnovi već ćemo se prepoznavati samo po radu i uspjesima. Kao odgovorna kompanija poslujemo po zakonu, pa su samim tim naša vrata otvorena svim institucijama sistema, koji mogu provjeriti u svako doba naše poslovanje.Dajemo rješenja na neodređeno najboljim zaposlenim, po usvojenoj sistematizaciji, a ne po partijskoj, vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti. EPCG SG je državna kompanija!Kompanija svih građana Crne Gore, kompanija koja nema ni 1euro dugovanja prema državi, jer redovno uplaćujemo sve poreze i doprinose na plate kao i PDV, što ranije nije bio slučaj!“, naglašavaju iz EPCG Solar gradnje.

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA