„Mislimo da se približava još jedan vazduhoplovni stečaj u Crnoj Gori“

Povodom navoda Pavla Tripkovića u emisiji „Okvir“ na TVCG u petak veče, reagovali su iz NVO „Bivši zaposleni Montenegro Airlines“.

Reagovanje prenosimo integralno. 

„Umjesto da se nađe pravi model transformacije MA u novu vazduhoplovnu kompaniju, ishitreni, nepotrebni i štetni stečaj nad Montenegro Airlines AD je pokrenulo Minstarstvo finansija – nijesu ga pokrenuli niti zaposleni niti Privredni sud Crne Gore. Onaj ko je pokrenuo stečajni postupak, trebao je da zna sve posledice toga čina, od kojih je prva da je imovina MA u stečaju – imovina povjerilaca u stečajnom postupku i da se ne može koristiti ili otimati bez po pravilima stečajnog zakona. Kako se svakim danom vidi da je ovakvim načinom uništavanja resursa MA i bezuspješnim pokušajima održanja ToM napravljena šteta, logično je da se traži krivica za ovakvo postupanje od onih koji troše novac građana CG – bez ikakve kontrole i odgovornosti. Za početak, postavićemo samo deset pitanja o odnosu ToM preme MA u stečaju – sa tim da ćemo nastaviti da pratimo situaciju oko obje kompanije, jer je to naš interes i kao povjerilaca i građana Crne Gore.

1. Da li je kriminal to što je žig MA u stečaju otuđen od strane ToM i još to otuđenje plaćeno par desetina hiljada eura, a isti taj žig procijenjen u stečaju na oko 2,5 miliona eura – od strane jedne od najpoznatijih procjeniteljskih kuća?

2. Da li je kriminal to što je MA u stečaju podigao sektor za održavanje vazduhoplova i proširio ga na treća lica a Tom iste takve usluge plaćeo po višestruko višim cijenama inostranim kompanijama?

3. Da li je kriminal što je MA u stečaju nudio zakup nepokretnosti Tom a oni plaćali zakup drugim kompanijama, po višestruko većim cijenama zakupa?

4. Da li je kriminal to što je MA u stečaju ustanovio sektor za zemaljsko opsluživanje na aerodromima Podgorica i Tivat a Tom plaćao iste te usluge po višestruko većim cijenama i to kompaniji člana Odbora direktora ToM?

5. Da li je kriminal to što je MA u stečaju pokrenuo sektor za prodaju avio karata a ToM zabranio svojim službama bilo kakvu saradnju sa MA po tom pitanju?

6. Da li je kriminal to što je MA u stečaju pokrenuo krivične prijave za “čerupanje” vazduhoplova kodnog naziva CHARLIE za koje postoje fotografije i video snimci da su isto učinili zaposleni u ToM, a koje čerupanje ide na teret države?

7. Da li je kriminal to što smo otvorili i druge sektore MA u stečaju a Tom odbio saradnju i radio isto sa drugim firmama – po višestruko većim cijenama?

8. Da li je kriminal to što je MA u stečaju uvijek odgovorio na hitne zahtjeve prema ToM a ToM odbio da plati ili vrati imovinu MA u stečaju?

9. Da li je kriminal to što je Tom otuđio kompletnu dokumentaciju za tri vazduhoplova tipa Embraer sa svim pratećim materijalima? Da napomenemo da su isti vazduhoplovi popravljani na teret MA besplatno u korist ToM bez ikakvih ugovora i tajno – pred samo otvaranje stečajnog postupka?

10. Da li je kriminal to što je MA u stečaju izašao u susret svim zahtjevima ToM, ali je tražio da zadrži kontrolu nad svojom imovinom u skladu sa Zakonom o stečaju?

Na kraju, kao nekadašnji angažovani radnici u stečaju, bili smo potpuno upoznati sa čitavim tokom stečajnog postupka, u kojem od strane ToM nije upućen bilo kakav prigovor na lica angažovana u stečaju, što bi se svakako dogodilo, da je takvih postupanja bilo. Za sve navedeno postoje dokazi – od arhive MA do ACV. Srećno novoj vazduhoplovnoj kompaniji ali sa menadžmentom kojim raspolaže, mislimo da se približava još jedan vazduhoplovni stečaj u Crnoj Gori“, navodi se u reagovanju.

Foto: Ilustracija/elements.envato

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents