Likvidna aktiva banaka u septembru 1,76 milijardi eura

Likvidna aktiva banaka u septembru je iznosila 1,76 milijardi eura, što je 4,82 odsto manje nego u avgustu.

Likvidna aktiva banaka u septembru je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, bila manja 9,09 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju septembra iznosila je 6,78 milijardi eura i zabilježila je neznatan rast u odnosu na avgust, dok je na godišnjem nivou ojačala 11,08 odsto.

U strukturi aktive banaka, u septembru su dominantno učešće od 58,93 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 20,2 odsto, hartije od vrijednosti sa 19,71 odsto, dok se 1,16 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,5 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,93 odsto, pozajmice sa 3,38 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,19 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju septembra iznosio je 808,48 miliona EUR i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 2,31 odsto, odnosno 31,84 odsto.

foto:ilustracija/envato

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents