Likvidna aktiva banaka u januaru 1,89 milijardi eura

Likvidna aktiva banaka u januaru je iznosila 1,89 milijardi EUR, što je 5,13 odsto manje nego u decembru.

Likvidna aktiva banaka u januaru je u odnosu na isti mjesec prošle godine bila veća 31,53 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju januara iznosila je 6,4 milijarde EUR i zabilježila je pad od 0,05 odsto u odnosu na decembar, dok je na godišnjem nivou ojačala 19,38 odsto.

U strukturi aktive banaka, u januaru su dominantno učešće od 58,11 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 25,73 odsto, hartije od vrijednosti sa 15,29 odsto, dok se 0,87 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,27 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 10,87 odsto, pozajmice sa 4,83 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,03 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju januara iznosio je 695,95 miliona EUR i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 14,24 odsto, odnosno 2,66 odsto.

Izvor: Mina business

Foto: Ilustracija

NIKŠIĆ PROGNOZA