Dominira prodaja polisa za kredite

Prodaja polisa osiguranja posredstvom banaka počela je da se razvija prije devet godina i u njoj dominira prodaja koja je u vezi sa dobijanjem nekog kredita, ali i dalje postoji mnogo prostora za razvoj i rast bankoosiguranja u Crnoj Gori.

To su za “Vijesti” kazali sagovornici iz bankarskog sektora i Agencije za nadzor osiguranja (ANO).

Bankoosiguranje predstavlja prodaju usluga osiguranja u banci zainteresovanim klijentima u ime i za račun osiguravajućih kuća sa kojim banka ima potpisan Ugovor o zastupanju.

“Dominira prodaja paketa osiguranja uz gotovinske kredite, jer oni uključuju dodatno obezbjeđenje za otplatu kredita, što znači da ako se dogodi osigurani slučaj, osiguranje pokriva otplatu kredita, pa je samim tim ova vrsta osiguranja od posebnog interesa za klijente”, istakli su iz Adiko banke.

Izmjenama Zakona o osiguranju 2012. godine su stvoreni uslovi za prodaju osiguranja posredstvom banaka, dok je prve licence ANO izdala 2014.

Statistika ANO pokazuje da je vrijednost ukupne bruto-fakturisane premije koja je zaključena prodajom polisa u bankama bila u 2022. godini 6,1 milion eura i da čini 5,6 odsto ukupna bruto fakturisana premija ostvarena na tržištu osiguranja koja je tada iznosila 108 miliona eura.

Klijentima banaka dostupne su polise za obezbjeđenje kredita, osiguranje od krađe i zloupotrebe kartice, putnog-zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezgode i nezaposlenosti…

“Bankoosiguranje je značajan kanal distribucije na crnogorskom tržištu, naročito za proizvode životnih osiguranja. Ovaj kanal distribucije karakteriše visoka stopa rasta bruto fakturisane premije, koja je u 2022. godini iznosila 35% u odnosu na 2021. godinu. Sličan trend je prisutan i na drugim tržištima Centralne i Jugoistočne Evrope gdje bankoosiguranje karakteriše ubrzan razvoj sa sve širom ponudom osiguravajućih proizvoda. U 2022. godini, premija zaključena prodajom polisa putem kanala distribucije bankoosiguranja iznosila je 6,1 milion eura, odnosno 5,6 odsto ukupne fakturisane premije na tržištu u 2022. godini i veća je za 1,1 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Prema pokazatelju premije, kanal distribucije bankoosiguranja rastao je trostruko brže od tržišne premije u 2022. godini”, kazali su u ANO.

Ovaj kanal distribucije je posebno značajan, pojasnili su u ANO, kada je u pitanju premija životnih osiguranja gdje je ostvareno visoko učešće od 17,2 odsto u ukupnoj prodaji dok kod neživotnih osiguranja ovaj kanal distribucije ostvaruje učešće u ukupnoj bruto fakturisanoj premiji od 2,7odsto.

Iz Adiko banke su kazali da su prvi uveli bankoosiguranje u ponudu svojih prodajnih proizvoda, i da imaju izuzetno razvijen ovaj segment prodaje.

“U ponudi imamo više vrsta osiguranja uz gotovinske kredite: osiguranje od nezaposlenosti, bolovanja, invaliditeta, smrtnog slučaja, kao i osiguranja koja su uključena u naše pakete transakcionih računa: putno-zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nezgode, osiguranje od krađe i zloupotrebe kartice i pokriće troškova blokade i izrade kartice, osiguranje pomoći na putu, pokriće troškova usljed gubitka ličnih dokumenata”, kazali su u Adiko banci, dodajući da nude i mogućnost ugovaranja polise osiguranja nezavisno od kreditnih proizvoda.

Na pitanje u kojoj mjeri je bankoosiguranje razvijeno u Crnoj Gori i ima li prostora za dalji rast iz Adiko banke su kazali da ako se pogledaju druge zemlje u regionu i u Evropi, može se uvidjeti da ima puno prostora za razvoj i napredak u poslovima bankoosiguranja u Crnoj Gori.

“Sa svojom mrežom obučenih i licenciranih kadrova dajemo značajan doprinos unapređenju bankoosiguranja na našem tržištu i edukaciji klijenata, kako bismo doprinijeli podizanju svijesti građana o važnosti ovog segmenta. Do sada smo postigli dobre rezultate u u dijelu tržišta/klijenata koje kroz bankoosiguranje uslužujemo”, kazali su iz Adiko banke.

Iz ove banke su rekli da imajući u vidu zastupljenost bankoosiguranja u portfoliju smatraju da tražnja za bankoosiguranjem postoji, te da prilikom kreiranja paketa osiguranja nastojimo da prilagodimo ponudu svim klijentima i njihovim potrebama, jer smatramo da benefiti koje bankoosiguranje pruža treba da budu dostupni svima.

Iz NLB banke su kazali da prostor za dalji rast uvijek postoji, ali u poređenju sa periodom od prije pet godina zabilježen je značajan rast posebno u dijelu bankoosiguranja, gdje bilježe primat neživotnih osiguranja, u odnosu na inicijalnu orijentisanost bankoosiguranja na životnim osiguranjima.

“Ovo pokazuje da se odnos i razumijevanje potrebe kupovine osiguranja mijenja i da je sada na mnogo većem nivou. Smatramo da platežna sposobnost ne utiče ključno na tražnju bankoosiguranja. Ali, od uvođenja proizvoda bankoosiguranja, svojim klijentima omogućavamo posebne ponude osiguranja kroz redukovane cijene za posebne proizvode, a koje su prilagođene ne samo potrebama obezbjeđenja kredita, već koje donose konkretnu korist za samog klijenta”,pojasnili su u NLB banci. Iz ove banke navode primjere šta je klijentima dostupno od proizvoda, poput polise osiguranja automobila od 36,23 eura godišnje, kuće ili stana od 12,69 godišnje ili osiguranje od nezgode od 5,57 godišnje…

“Unaprijeđene su ponude osiguranja koje služe kao sredstva obezbjeđenja kredita – osiguranje od nezgode i nezaposlenosti (polise za osiguranje penzionera bez dodatnih troškova i dokumentacije). Pored toga klijentima u okviru paketnih ponuda, i osiguranje platnih kartica, za hirurške intervencije i putno osiguranje, kao i asistencije kod pomoći u kući i na putu…”, navode iz NLB banke.

Iz Prve banke nije odgovoreno na pitanja “Vijesti” na ovu temu.

Foto: elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA