Bjelopoljski biznis forum: Inovacije velika razvojna šansa

Inovacije bi trebalo da se posmatraju kao velika razvojna šansa, posebno za sjever, kako bi u cjelini iskoristio svoje konklurentske prednosti i potencijale, saopštila je ministarka nauke Biljana Šćepanović.

„Inovacije su u svim zemljama šansa za razvoj i ključ transformacije manje razvijenih ekonomija, te motor njihove konkurentnosti i napretka“, rekla je Šćepanović na Bjelopoljskom biznis forumu.

Ona je, u okviru teme Nove prilike za razvoj zasnovane na znanju i inovacijama, rekla da su inovacije nešto što je dato, a ne nametnuto.

Šćepanović je govorila o Strategiji pametne specijalizacije i četiri prioritetne oblasti – održivoj poljoprivredi i lancu vrijednosti hrane, energiji i održivoj životnoj sredini, te održivom i zdravstvenom turizmu.

Ona je dodala da je razvoj na bazi sopstvenih potencijala suština pametne specijalizacije.

„Svi imamo zajednički zadatak, a to je implementacija strategije zasnovane na znanju“, kazala je Šćepanović i podsjetila da je Crna Gora prva zemlja van EU koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije još 2019. godine.

Prema njenim riječima, Crna Gora veoma uspješno radi na njenoj implementciji, što potvrđuju i brojna tijela Evropske komsije.

„Zajedničko djelovanje sektorskih politika i sinergijski rad na projektima sa ostalim institucijama, od izuzetnog su značaja kako bismo se efikasnije i pametnije razvijali“, saopštila je Šćepanović.

Izvršna direktorica Fonda za inovacije, Bojana Femić Radosavović, objasnila je da je fond mlada institucija, koja pruža izuzetno kvalitetnu podršku inovativnim preduzećima.

Ona smatra da nema izgovora zašto se ne bi radilo na inovativnim projektima, jer novca je sve više, a i postoji veliko interesovanje za takve programe podrške.

„Imamo triputa više projekata naših aplikanata nego što možemo da finansiramo i zato biramo najkvalitetnije“, rekla je Femić Radosavović.

Ona je dodala da je na sjeveru vrlo važno širenje znanje o programima i kulturi inovacija i pozvala opštine tog regiona da zajedno organizuju promotivne događaje o invoacijama i apliciranju za sredstva koja se kreću od osam do 200 hiljada EUR.

Fond se, prema riječima Femić Radosavović, trudi i da otvori vrata EU za privrednike koji dobijaju njihove grantove, jer preskaču prvi krug procedure za evropska sredstva koja se mjere milionima eura.

„Jako je važno da otvorimo vrata za EU fondove i pripremimo kompanije za njihovo korišćenje“, zaključila je Femić Radosavović i dodala da je edukacija ključna za dobijanje što većeg broja kvalitetnih projekata.

Fokus izlaganja Đorđa Malovića, izvršnog direktora IPC Tehnopolis, bio je na stvaranju crnogorskog inovacionog ekosistema i poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama.

On je kazao da je Tehnopolis simbol Nikšića, nastao kao prethodnica svim narednim infrastrukturnim segmentima u inovacionom ekosistemu Crne Gore.

„Tehnopolis predstavlja najznačajniji centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gore, te na brojne načine pokušava da pomogne, prije svega lokalnoj nikšićkoj zajednici, ali i svim ostalim opštinama“, rekla je Malović.

Prema njegovim riječima, kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju crnogorskog inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama.

„Svojim aktivnostima, implementacijom projekta i saradnjom sa više od 150 partnera podržavamo unapređenje inovacionog sistema i infrastrukture za cjelokupni održivi ekonomski razvoj Crne Gore“, naveo je Malović.

On je poručio da bi od izuzetnog značaja bilo stvaranje sličnih regionalnih centara, u saradnji sa ostalim lokalnim zajednicama, kako bi se inovacioni ekosistem ravnomjerno razvijao.

Tokom drugog dana Foruma, koji organizuje Opština Bijelo Polje u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG) i Investiciono razvojnim fondom (IRF), biće organizovano više panel diskusija na aktuelne ekonomske teme.

foto:PKCG

NIKŠIĆ PROGNOZA