Žena sa četvoro djece napušta Sigurnu žensku kuću bez novca i podrške

Samohrana majka sa četvoro maloljetne djece koja zbog porodičnog nasilja od avgusta boravi u Sigurnoj ženskoj kući, za tri dana treba da napusti ovo sigurno skrovište. Iako je otac dobio zabranu prilaska, ova porodica nema novac da započne novi život. Iz Banke hrane pitaju državu kako da ova porodica nastavi dalje bez novca I podrške sistema. Oni apeluju na sve ljude koji su u mogućnosti da pomognu.

Predsjednica Banke hrane Marina Medojević objašnjava da im je dolaskom u Sklonište oduzeto materijalno obezbjeđenje porodice i dječiji dodaci.

“Siguronosna procjena rizika izlaska iz Skloništa, je takva da oni treba da napuste ovu sigurnu zonu, za tri dana. Otac djece je dobio zabranu prilaska porodici. Kako su bez ikakvih sredstava i podrške sistema pitamo, predsjednika drzave, predsjednika Vlade, Ministarku socijalnog staranja, gradonačelnicu, kako da ova porodica započne svoj novi život?”, pita Medojevićeva.

Ona navodi da bi im barem, zakonito stečena sredstva za četiri mjeseca, izlaskom iz Skloništa, pomogla da plate jednu kiriju i depozit za stan, koji bi pronašli u Podgorici.

“Mozda bi mogli, nastaviti dalje sami, bez podrške sistema, svoju borbu za opstanak. Ovako, bez ičega, kako dalje? Zar država, lokalna samouprava, nema sistemski način kako da pomogne ranjive kategorije? “, kaže ona.

U toku je kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, gdje je u fokusu promocija ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

“Kako je hitnost borbe protiv svih oblika nasilja nad ženama i potreba za promjenom društvenih normi koje doprinose ovoj pošasti stav, Vlade Crne Gore potrebno je osigurati da politika i zakoni odražavaju odlučnost države i lokalnih samouprava, u stvaranju sigurnog okruženja za žene i djecu ,žrtve nasilja”, navodi Medojevićeva.

Posljedice i dugoročni učinci porodičnog nasilja ostavljaju trajne posljedice, na žrtve ovih djela.

“Država, lokalne samouprave, su u obavezi da jačaju podrške žrtvama”, navodi s eu saopštenju

Građani,društveno odgovorne kompanije koje žele pomoći ovoj porodici, mogu dobiti kontakt telefon majke ili broj njenog žiro računa, na fb stranici Banke hrane ili na e mailu bankahranepg@ gmail. com.

Foto: Screenshot/RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents