Za poglavlje 27 najgori izvještaj od kako EK prati Crnu Goru

Izvještaj za Poglavlje 27 najgori je od kada Evropska komisija (EK) priprema godišnje izvještaje za Crnu Goru, ocijenila je direktorka Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica Ivana Vojinović.

Ona smatra da je izvještaj realan i objektivan i da je napisan oštrijim tonom u odnosu na ranije, što ukazuje na nezadovoljstvo koje Brisel ima kada je riječ o odnosu Crne Gore prema poglavlju koje se tiče životne sredine i klimatskih promjenaž.

Vojinović je kazala i da ovim izvještajme nije iznenađena jer je pratila aktivnosti nadležnih organa.

„Za mene su ove ocjene EK očekivane, jer se prethodne dvije vlade nijesu ozbiljno bavile ovim poglavljem niti radile na ispunjavanju završnih mjerila, te je ono i ostalo zarobljeno na nivou rezultata dostignutih u 2020. godini“, rekla je Vojinović.

On je dodala da Crna Gora treću godinu bilježi stagnaciju u najskupljem i najkompleksnijem poglavlju.

Vojinović je istakla da je nakon tri godine implementacije strateškog Akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila, stepen realizacije svega 38 odsto, što EK posebno i sa pravom problematizuje.

„Ne samo da je problem nedopustivo nizak stepen realizacije, već i to što se među nerealizovanim obavezama nalaze najteže i najskuplje aktivnosti kao što su izgradnja i rekonstrukcija ekološke infrastrukture, sanacija zagađenja, dostizanje ciljeva reciklaže otpada, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i slično“, rekla je Vojinovič..

Prema njenim riječima, postavlja se pitanje na koji način pregovaračka struktura Crne Gore namjerava da 2025. godine zatvori to poglavlje.

„Ovo što smo imali priliku da pročitamo nije izvještaj za državu koja ide ka zatvaranju Poglavlja 27. Naprotiv“, kazala je Vojinović.

Foto: PR Centar

NIKŠIĆ PROGNOZA