(VIDEO) U Nikšiću 90 odsto objekata ne ispunjava uslove iz domena Zakona o zaštiti i spasavanju

Inspekcijski nadzor pokazao je da oko 90% objekata u Nikšiću ne ispunjava uslove iz domena o Zaštiti i spašavanju. To, kako je istakao inspektor zaštite od požara, Miloš Vukotić znači stambeni objekti ne posjeduju adekvatnu opremu. Služba zaštite i spašavanja od nedavno ima inspektora koji na terenu sprovodi preventivne mjere i daje preporuke za ispravljanje nepravilnosti.

Od nedavno u okviru Službe zaštite i spašavanja, u Nikšiću djeluje Inspektor zaštite od požara, koji sprovodi preventivne i nalaže korektivne mjere u domenu zakona o zaštiti i spašavanju i lokalne naredbe o prevenciji požara.

Do sada je provjereno preko 350 stambenih objekata, što predstavlja 90 odsto od ukupnog broja. Prema riječima Vukotića, situacija na terenu je zabrinjavajuća.

Zaštita od požara bi trebalo da se primjenjuje u svim objektima, kaže Tijana Rakočević, master inženjer zaštite od požara. Iako Zakon o zaštiti i spašavanju propisuje usavršavanje građana o toj temi, Rakočević, kaže da je ta oblast već dugo godina zapostavljena. Napominje da je po prvi put formirana i škola za obuku vatrogasaca.

Najčešći uzrok požara u zimskim mjesecima je neadekvatno održavanje dimnjaka, kaže Goran Tripković, komandir Službe zaštite i spašavanja Nikšić. Dodaje da to potvrđuje i stanje na terenu, koje nije zadovoljavajuće.

Ključno je, kako kaže Tripković, da čišćenje dimnjaka odrade ljudi koji su stručni za taj posao, a ističe i da na izbijanje požara utiče odabir energenata za ogrijev.

Prema riječima Vukotića, problem predstavlja i mobilijar koji se najčešće ostavlja u hodnicima, što ometa pristum kritičnim mjestima, a takođe i zaključan pristup podrumima i krovu stambenih jedinica.

Odgovornost za održavanje objekata, navodi Vukotić, je na organima stambenih objekata.

Obzirom na stanje u objektima, a i činjenicu da je riječ uglavnom o starogradnji, za sada će, Vukotić kaže, fokus biti na preventivnim mjerama i preporukama za ispravljanje nepravilnosti, dok će, ukoliko ne naiđu na razumijevanje stanara, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, sprovoditi kaznenu politiku.

Maja Lalatović
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA