(VIDEO) Plužine: Za asfaltiranje tri putna pravca iz budžeta Opštine 400.000 eura

Na teritoriji Opštine Plužine u toku su radovi na tri putna pravca, predviđena tenderom iz oktobra prethodne godine. Izvođenje radova teče očekivanom dinamikom, u Crkvičkom Polju i Šćepan Polju ulaze u završnu fazu, dok su u selu Miloševići još uvijek u toku.

,,Ugovor za radove koji se trenutno izvode potpisan je krajem oktobra prethodne godine. Vrijednost radova je oko 400. 000 eura sa PDV-om. To se odnosi na tri različita putna pravca: 1,5 km u Šćepan Polju, 1,3 km u selu Crkvičko Polje i 2,2 km u selu Miloševići. Dva putna pravca su završena, urađeno je tamponiranje, asfaltirano BNS-om 22 debljine 6 centimetara. Dakle, radovi u Crkvičkom i Šćepan Polju su završeni, dok su radovi u selu Miloševići u toku”, istakao je Bojan Bujišić šef Odjeljenja za urbanizam i građevinarstvo Opštine Plužine.

Što se tiče Šćepan Polja, u toku je tamponiranje dijela puta koji vodi do Šćepanice – ostataka crkve posvećene Svetom Stefanu, koju je podigao humski vojvoda Sandalj Hranić. Asfaltiran je dio puta koji vodi do drvenog mosta na rijeci Pivi, što je selu Kruševu jedina veza sa ostatkom svijeta. Takođe, asfaltiran je i put koji vodi do mjesta Sastavci. Bujišić kaže da su radovi izvedeni kao odgovor na potrebe mještana, ali i u cilju valorizacije turističkih potencijala Šćepan Polja.

,,Šćepan Polje je važna turistička destinacija, a ovdje živi i dosta mještana. Na Šćepan Polju se nalazi dosta kampova, tako da se jedan krak ovoga puta spušta prema rijeci gdje ljudi koji se bave raftingom izvoze čamce, te je bilo važno uraditi i taj dio puta”, kazao je Bujišić. 

Iz lokalne uprave ističu da su zadovoljni putnom infrastrukturom, ali i najavljuju nove projekte čija se realizacija očekuje u narednom periodu.

Vanja Damjanović

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA