(VIDEO) Održana sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Sedma sjednica Odbora za ljudska prava i slobode održana je danas.

Sjednicu ste mogli pratiti uživo na portalu RTNK.

Dnevni red

      Usvajanje Zapisnika sa:

– Šeste sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 20. marta 2024. godine i

– Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, održane 27. marta 2024. godine

1. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2023. godinu;

2. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2023. godinu;

3. Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenjem poštovanja Etičkog kodeksa poslanika za 2023. godinu;

4. Predlog godišnjeg plana obuka poslanika po pitanju poštovanja i primjene Etičkog kodeksa poslanika za 2024. godinu;

5. Izvještaj (predlog) sa predlogom zaključka sa Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, održane 27. marta 2024. godine;

6. Informacije o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode realizovanim u periodu od 12. marta do 8. aprila 2024. godine:

    – Informacija sa sastanka sekretara Odbora za ljudska prava i slobode Slave Burić sa predstavnicima Evropske komisije, održanog u Podgorici 12. marta 2024. godine;

    – Informacija sa Drugog zasijedanja Romskog parlamenta, održanog u Skupštini Crne Gore 8. aprila 2024. godine;

7. Tekuća pitanja.

Foto: Screenshot

NIKŠIĆ PROGNOZA