U Podgorici donijeto 630 rješenja o legalizaciji objekata

Od početka postupka legalizacije do danas u Podgorici je donijeto 630 rješenja o legalizaciji bespravnih objekata, saopštio je Miljan Barović, sekretar za planiranje prostora i održivi razvoj, na jučerašnjoj javnoj raspravi o programu uređenja prostora i odluci o urbanoj sanaciji za narednu godinu. Odgovarajući na pitanje „Dana“ koliko je postupaka prekinuto od kada je pokrenut postupak legalizacije, te da li su zadovoljni prihodima koji nastaju po osnovu odluke urbane sanacije, Barović je saopštio da je to 2.000.

–Da li smo zadovoljni – u mjeri mogućeg, u okvirima zakona kojim se krećemo, možemo biti zadovoljni u smislu da smo najveći dio zahtjeva riješili ili su u postupku rješavanja. Ono što jeste naš zahtjev i kao Glavnog grada i kao Zajednice opština jeste da se pojednostavi postupak legalizacije u smislu da se stvore uslovi za legalizaciju što većeg broja objekata. Kompletan postupak legalizacije sada zavisi od donošenja Plana generalne regulacije koji nažalost, nije donijet. Iz toga razloga, imamo 2.000 prekida postupaka upravo zbog toga što ljudi čekaju donošenje Plana generalne regulacije. Mogu da se legalizuju samo objekti koji su apsolutno uklopljeni u planski dokument, a njih je vrlo malo. Što se tiče rješenja o legalizaciji njihov broj je oko 630. U okviru jednog rješenja može da se legalizuje veći broj objekata – naveo je Barović, poručujući da su njihova nastojanja da se izmijeni zakon da se što većem broju ljudi omogući da uđu u postupak legalizacije.

Predstavljajući program uređenja prostora za narednu godinu Barović je naveo da je za ovu namjenu planirano nešto više od 46 miliona eura. Barović je naveo da je budžeta Glavnog grada opredijeljeno nešto preko 33,7 miliona eura.

Vesnu Ćetković Šćepanović je zanimalo da li je planirana rekonstrukcija Ulice Ljubović u Staroj varoši.

–Imala sam osjećaj da je naša ulica zaboravljena, obradovala sam se kada sam vidjela da je uvrštena u stavci planirani radovi. Ova ulica ima dva kraka, u njoj se nalazi čuvena kuća Nenezića koja je pod zaštitom države, a samo što se ne uruši. Pošto je ona uvrštena u planirane radove, zanima me šta to znači u ovom trenutku – rekla je Ćetković Šćepanović.

Miljan Barović je naveo da samim tim što je ulica ušla u program znači da će se ona raditi.

V.d. izvršnog direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Dragan Senić je najavio da će uskoro početi rekonstrukcija Ulice Špira Mugoše. Senić je dodao da Podgorica sada ima 500 saobraćajnica.

Mitar Đurović je naveo da je na imanju preko puta Instituta za bolesti djece planirana javna garaža, te da su oni zainteresovani za privatno-javno partnerstvo.

–Mi bi predložili privatno-javno partnerstvo ili da mi izgradimo garažu – rekao je Đurović.

Sekretar za planiranje prostora Miljan Barović navodi da će Đurovićev zahtjev razmotriti.

Da su voljni da sami izgrade garažu naveo je i Haris Toskić, investitor, koji je preko puta Instituta za bolesti djece izgradio stambenu zgradu. –Mi bi bili voljni da uradimo garažu, a da zauzvrat dobijemo neku parcelu – rekao je Toskić.

Miljan Barović je naveo da bi u ovoj situaciji trebalo da se uključi država jer je privatno-javno partnerstvo precizirano Zakonom o privatno-javnom partnerstvu.

U toku revizija projekta uređenja Trga Božane Vučinić

Žarka Đurišića je zanimalo da li je planski dokument koji pokriva prostor Trga Božane Vučinić aktivan, i kada će ovaj prostor biti uređen. Dragan Senić je naveo da je u toku revizija projekta uređenja Trga Božane Vučinić.

– Znate kako je nekad trg izgledao. Sve ćemo uraditi da Podgorica bude evropski grad – rekao je Senić.

Foto: Dan/arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA