Tužilački savjet: Tužilaštvima fali para za nagrade advokatima i vještacima

Ovogodišnjim Zakonom o budžetu, državnim tužilaštvima nijesu odobrena dovoljna sredstva za isplatu troškova krivičnih postupaka i advokatskih usluga, kazali su za „Dan“ iz Tužilačkog savjeta. Prema njihovim navodima, to je jedan od razloga zašto u zakonom propisanim rokovima ne izvršavaju rješenja o nagradama advokatima, vještacima, tumačima i drugim licima koja učestvuju u sudskim postupcima, a zbog čega su ih u više navrata iz institucije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa prozvali da na taj način „uporno pričinjavaju štetu budžetu“.

Iz te institucije kažu da je pogrešna konstatacija da Tužilački savjet nastavlja sa neizvršenjem tih rješenja, jer Savjet ne sprovodi njihovo izvršenje.

– Nadležnosti Tužilačkog savjeta propisane su Ustavom i Zakonom o državnom tužilaštvu. Zakon o državnom tužilaštvu i član 167 propisuje da Sekretarijat Tužilačkog savjeta obavlja i finansijske poslove Tužilačkog savjeta i poslove od zajedničkog interesa za sva državana tužilaštva, odnosno da Služba za računovodstvo i finansije kao organizaciona jedinica u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta sprovodi plaćanja po osnovu troškova krivičnih postupaka i advokatskih usluga, koji troškovi su utvrđeni rješenjima državnih tužilaštava, imajući u vidu raspoloživa sredstva za te namjene predviđene Zakonom o budžetu – objašnjavaju iz Tužilačkog savjeta.

Kako su kazali, službene evidenicije Sekretarijata Tužilačkog savjeta pokazuju da su neizmirene obaveze na dan 31. decembar 2022. godine za advokatske, notarske i pravne usluge iznosile 51.520,96 eura, dok je 30. juna dugovanje bilo 49.618 eura.

– Razlozi za neizmirivanje navedenih obaveza se ogledaju u održavanju lokalnih izbora u oktobru 2022, održavanju predsjedničkih izbora u martu odnosno u aprilu 2023, kao i parlamentarnih izbora u junu tekuće godine, iz kojih razloga je propisano ograničenje mjesečne potrošnje budžeta shodno članu 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Takođe, veoma bitan razlog jeste i sam Zakon o budžetu, u kojem nisu odobrena dovoljna sredstva državnim tužilaštvima za rješavanje ovog pitanja, iako su ona predlogom budžeta navedena i tražena – odgovorili su „Danu“ iz Tužilačkog savjeta.

Naglašavaju da je, imajući u vidu važnost rješavanja ovog pitanja, Tužilački savjet obrazovao Komisiju za pitanje budžeta, koja je, kako objašnjavaju, preduzela potrebne radnje radi sačinjavanja budžeta za rad svakog tužilaštva posebno i Tužilačkog savjeta za 2024. godinu, kao i sačinjavanje predloga nedostajućih sredstava do kraja naredne godine.

– Predlozi su upućeni prema Ministarstvu finansija kako bi se na taj način broj izvršnih postupaka po osnovu troškova krivičnih postupaka i advokatskih usluga u narednom periodu smanjio. Takođe, ukazujemo da je u drugoj polovini tekuće godine broj izvršnih postupaka znatno smanjen zbog činjenice da više ne postoji ograničenje iz člana 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja – kazali su iz te institucije.

Troškovi pet puta veći prilikom prinudne naplate

U informacijama koje Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa kvartalno dostavlja Ministarstvu finansija više puta je u ovoj godini konstatovano da „Tužilački savjet nastavlja sa neizvršavanjem rješenja o nagradama advokatima, vještacima, tumačima i drugim stručnim licima koja učestvuju u sudskim postupcima“. Iz institucije su upozorili da se na taj način, umjesto, na primjer, 40 eura iz budžeta, prinudno isplaćuje 200, a u jednom danu preda se i po 200 predloga za izvršenje.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA