Tomović o izboru Raonića: Poraz prava nad politikom

Savjet Radio Televizije Crne Gore je nažalost ignorisao pravnosnažnu odluku suda i drugi put izigrao i prekršio zakon o nacionalnom javnom emiteru, kazao je CdM-u Dalibor Tomović, advokat Nikole Markovića.

“Iako je na Savjetu bilo da odluči o izboru direktora između preostalih kandidata, dakle bez Raonića kao kandidata ili da raspiše novi konkurs, Savjet je ponovo glasao za Raonića za koga je sud utvrdio da je u sukobu interesa”, istakao je Tomović.

Navodi da sukob interesa kod Raonića nije otklonjen ni danas.

“Iz razloga što se uslovi za direktora cijene prema stanju kada je konkurs raspisan, a to je 2021.godine, našta se i odnosi pravnosnažna presuda kojom je taj nedostatak utvrđen. Zato ćemo ponovo potražiti sudsku zaštitu jer ne smijemo dozvoliti da nezakonita ponašanja postanu praksa i da nećemo odustati jer ovo je stvar principa a ne funkcije”, poručuje Tomović.

Izvor: CdM

NIKŠIĆ PROGNOZA