Škole će još pričekati na nove psihologe

Zbog više slučajeva vršnjačkog nasilja, Ministarstvo prosvjete najavilo je još početkom maja izmjene propisa, kako bi škole dobile pojačanje u psihološko-pedagoškim službama, ali do danas taj proces nije okončan.

Kojim školama je potreban dodatni psiholog ili pedagog, da li tog kadra uopšte ima na tržišitu rada, još je predmet proračuna prosvjetnog resora.

“U toku je utvrđena procedura davanja saglasnosti Ministarstva prosvjete na izmijenjene pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta obrazovno-vaspitnih ustanova. Pregled povećanja broja izvršilaca na radnom mjestu psihologa ćemo imati u narednom periodu”, odgovorili su “Vijestima” iz Ministarstva prosvjete, na čijem je čelu Miomir Vojinović.

Školska godina počinje danas za đake u 163 osnovne i 53 srednje škole.

Istraživanje nevladine organizacije “Juventas”, pokazalo je da je u Crnoj Gori, svaki peti srednjoškolac bio žrtva vršnjačkog nasilja, a više od polovine svjedočilo je takvom ponašanju svojih vršnjaka.

Rezultati tog istraživanja još su pokazali i da se više od polovine srednjoškolaca ne osjeća sigurno u školi.

Psihologa u školama duplo manje nego pedagoga

Iz Ministarstva prosvjete u odgovorima još navode da je, prema podacima iz Informacionog sistema crnogorskog obrazovanja (MEIS), trenutno angažovano preko 200 stručnih osoba. Pedagoga je dva puta više nego psihologa.

“Prema podacima iz MEIS-a, uz napomenu da su pojedini pedagozi angažovani u okviru norme u više škola, imamo oko 150 radno angažovanih pedagoga i oko 70 psihologa”, rekli su iz Ministarstva prosvjete.

Objašnjavaju da pravilnik o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovanje nalaže da ustanova koja ima više od 300 učenika, ima pravo na jednog psihologa ili pedagoga.

“Obrazovna ustanova koja ima više od 700 učenika ima pravo na po jednog pedagoga i psihologa. Ustanova koja ima više od 1.400 učenika, odnosno djece, ima pravo na tri izvršioca na radnom mjestu pedagoga i psihologa”, kazali su iz Ministarstva, ne odgovarajući konkretno na pitanje da li imaju podatak u koliko ustanova je kompletirana psihološko-pedagoška služba u skladu sa sada važećim normativima.

Novo zanimanje – asistent u sprečavanju nasilja

Crnogorske škole uskoro bi mogle da dobiju asistenta za sprečavanje nasilja, čiji bi zadatak bio, kažu iz prosvjetnog resora, da evidentira i sprečava obrasce ponašanja koji imaju elemente nasilja.

“Asistent kontroliše i štiti imovinu škole od različitih oblika vandalizma. Sprovodi mjere za zaštitu i spasavanje od požara i drugih vanrednih događaja, kao i mjere za zaštitu i zdravlje učenika i zaposlenih u školi”, rekli su iz tog resora.

Program obrazovanja za sticanje kvalifikacije astentkinja/asistent, objašnjavaju, pripremila je radna grupa koju je formirao Centar za stručno obrazovanje.

“U radnu grupu su bili uključeni predstavnici: Ministarstva prosvjete, Filozofskog fakulteta – Univerziteta Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Gimnazija ‘Slobodan Škerović’, Škola za srednje i više stručno obrazovanje ‘Sergije Stanić’ iz Podgorice, Srednja stručna škola iz Nikšića, Srednja elektrotehnička škola ‘Vaso Aligrudić’ iz Podgorice i Centar za stručno obrazovanje koji su koordinirali radom radne grupe”, kazali su iz tog resora.

Obuka za ovo zanimanje traje 242 časa, a sprovodiće je podgorička Gimnazija “Slobodan Škerović” i Policijska akademija u Danilovgradu.

Kandidat, kažu iz Ministarstva, mora da ispunjava određene uslove:

“Uslovi za upis, odnosno uključivanje u program su stečena kvalifikacija nivoa obrazovanja IV1, položen ispit za vozača ‘B’ kategorije, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu, dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, dokaz da kandidat nije pravosnažno osuđen na kaznu zatvora za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo protiv njega nije pokrenut krivični postupak, dokaz da kandidat nije kažnjavan za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora, odnosno za takve prekršaje nije pokrenut postupak, kao i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti”.

Obuku plaća polaznik, a njega kasnije država

Obuku za asistenta, kažu iz resora Vojinovića, plaća polaznik, a sertifikat “izdaje obrazovna ustanova koja ima licencu za rad u obrazovanju odraslih za realizaciju programa u kojoj je polaznik završio obuku”.

Cijenu obuke, kažu iz Ministarstva, određuju organizatori: podgorička Gimnazija “Slobodan Škerović” i Policijska akademija.

“Zaradu za zaposlene na ovom radnom mjestu obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete iz budžeta”, pojšanjavaju iz Ministarstva.

Škola sa više od 700 đaka ima pravo na jednog asistenta za prevenciju nasilja

U Ministarstvu prosvjete još nemaju podatke o tome koliko bi asistenata moglo biti zaposleno nakon završene obuke.

“Odluka o broju asistenata u školama donijeće se u skladu sa Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe. Prema Pravilniku ‘ustanovi koja ima više od 700 učenika može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu asistenta u sprečavanju nasilja i vandalizma u skladu sa potrebama ustanove’”, pojasnili su iz tog resora.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA