Sjećanje na žrtve totalitarnih režima da postoji i u Crnoj Gori

Iako je Evropski parlament preporučio da države treba da obilježe dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u Crnoj Gori se 23. avgust – Dan sjećanja na te žrtve – obilježava veoma skromno. Skoro i da nema adekvatne inistitucionalne podrške obilježavanju tog važnog datuma.

Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope iz 2006. godine o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka, a Evropski parlament je donio preporuku kojom je naglasio da svaka zemlja treba da odredi vrijeme i način obilježavanja sjećanja na žrtve totalitarnih režima i to prilagodi sopstvenoj istoriji i tradiciji.

Programski direktor Građanske alijanse (GA) Milan Radović za Portal RTCG kazao je da Evropski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u 20. vijeku ima za cilj da očuva pamćenje na sve one koji su izgubili živote ili su patili zbog represije, progona i nasilja tokom različitih totalitarnih i autoritarnih režima tokom 20. vijeka.

„Kada govorimo o ovom danu, moramo skrenuti pažnju na Goli otok – jedno od najbolnijih sjećanja u našoj istoriji. Goli otok je mjesto na kojem su u periodu 1949. do 1956. godine zatvarani politički zatvorenici, intelektualci i disidenti i bili podvrgnuti nečuvenom fizičkom i psihičkom zlostavljanju, prisilnim radovima i ponižavajućim uslovima života“, kazao je Radović. 

Ističe da u Crnoj Gori ni danas nema ozbiljnog pristupa obilježavanju i priznavanju ovog dana.

„Nedostatak adekvatnih institucionalnih aktivnosti, komemoracija ili pažnje od strane relevantnih institucija tumačimo kao nedostatak podrške žrtvama i njihovim porodicama, ali i nedovoljno zalaganje nadležnih za osiguranje da se ovakva istorija ne ponovi“, naglašava Radović. 

Iz tog razloga, Radović poziva nadležne institucije u Crnoj Gori da na adekvatan način priznaju važnost Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u 20. vijeku, te da preduzmu korake kako bi se ovaj dan adekvatno obilježio.

„To mogu učiniti kroz, prije svega, organizaciju komemoracija, ali i edukativnih događaja, javnih tribina i drugih aktivnosti koje će uticati na podizanje svijesti o značaju demokratije, te promovisati principi ljudskih prava, vladavine prava i sjećanje na stradanja koja su se dogodila“, poručio je Radović. 

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA