Sigurna ženska kuća: Dječaci u Crnoj Gori se uče da su poželjne odlike muškaraca agesivnost

Problem nasilničkog ponašanja mladih je kompleksan i ukorijenjen u našoj patrijarhalnoj kulturi koja često promoviše štetne rodne stereotipe, saopšteno je iz Sigurne ženske kuće.

Prema njihovim riječima Crna Gora je suočena sa, kako oni kažu, zastrašujućim vijestima o nasilju među djecom i mladima.

„Prijavljeni su brojni slučajevi fizičkih napada, uznemiravanja i zastrašivanja pri čemu se mnogi mladi suočavaju sa nepodnošljivim situacijama koje ugrožavaju njihovu bezbijednost i mentalno zdravlje“, rekli su iz Sigurne ženske kuće.

Porast nasilja je, kako oni kažu, dostigao tačku u kojoj se više ne može ignorisati i potrebna je, smatraju, hitna akcija svih sektora društva.

„Alarmantne situacije poput brutalnog premlaćivanja, donošenja ‘svadbarskog’ pištolja, biber spreja i hladnog oružja u školu, zastrašivanja, uznemiravanja, nasilne komunikacije i drugih oblika fizičkog i psihičkog nasilja među vršnjacima postaju sve češće, ostavljajući trajne posljedice na živote mladih ljudi i porodica koje pokušavaju da se izbore sa ovim rastućim problemom“, objasnili su.

Dječaci se, prema njihovom mišljenju, uče da su poželjne odlike muškaraca agesivnost, dominacija nad drugima i potiskivanje emocija, dok se od djevojčica, smatraju, očekuje da budu pokorne i pasivne.

Dodaju da je psihološko zlostavljanje često prvi korak koji kasnije vodi ka fizičkom zlostavljanju.

„Iako ga roditelji i nastavnici teže primjećuju i rjeđe sankcionišu, psihičko nasilje je podmuklo, a efekti mogu biti dugotrajni i razorni“, kazali su iz Sigurne ženske kuće.

Psihološko zlostavljanje, kako su naveli, može imati različite oblike, uključujući verbalne napade, uvrede, manipulaciju, izolaciju i zastrašivanje.

„Često se koristi kao način da se nameće moć i kontrola nad nekim drugim. Moramo da naučimo da ga prepoznamo, sankcionišemo i spriječimo da eskalira. Ovo zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje edukaciju, prevenciju i adekvatne kaznene mjere“, rekli su.

Jedan od najvećih izazova u rješavanju psihološkog zlostavljanja je, kako oni smatraju, tendencija da se zažmuri na njega, ili da se odbaci kao bezazleno zadirkivanje ili sa riječima „to su samo dječaci“.

„Naša je odgovornost kao društva da naučimo dječake i mladiće da su poštovanje, empatija i nenasilna komunikacija suštinske vrijednosti a da se nasilje ne toleriše i da će nasilnici odgovarati za svoje postupke“, naveli su iz Sigurne ženske kuće.

Takođe je, kak oni kažu, ključno da žrtvama zlostavljanja bude pružena pravovremena pomoć i podrška.

„Nije dovoljno samo osuditi nasilje. Donosioci odluka i nadležni u institucijama moraju sigurnost djece, mladih i žena staviti kao glavni prioritet, preduzimajući konkretne mjere za sprečavanje nasilja i obezbjeđivanje da počinioci budu pozvani na odgovornost“, kazali su oni.

Dodaju i kako to uključuje reviziju postojećih zakona i politika, kao i primjenu novih strategija koje se bave specifičnim potrebama ranjivih grupa.

Sigurna ženska kuća sprovodi projekat „Čuš, psihičko nasilje, kako to misliš?“, koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Foto: Shutterstock

NIKŠIĆ PROGNOZA