Provjeravaće inostrane diplome iz privatnih i javnih ustanova u regionu

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) će, na osnovu zaključka Vlade Crne Gore, formirati Međuresorsku radnu grupu koja će se baviti provjerom inostranih obrazovnih isprava na privatnim i javnim obrazovnim ustanovama u regionu.

Radnu grupu će činiti predstavnici ovog Ministarstva, Ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, finansija, javne uprave, Uprave policije, Državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca i Privredne komore i predstavnika NVO/Udruženje građana.

„Primarni zadatak Radne grupe će biti da predloži model provjere inostranih obrazovnih isprava o završenom srednjem i visokom obrazovanju stečenom na privatnim i javnim obrazovnim ustanovama u regionu. Takođe, Radna grupa će kroz saradnju sa poslodavcima, prvenstveno u javnom sektoru, obezbijediti provjeru obrazovnih isprava zaposlenih lica“, navodi se u saopštenju MPNI.

Na ovaj način će, objašnjavaju, Ministarstvo i Vlada sistematskim pristupom stati na put zloupotrebama načina dobijanja obrazovnih isprava na svim nivoima obrazovanja.

„Ovo predstavlja odlučan korak Ministarstva i Vlade Crne Gore ka uspostavljanju adekvatnog mehanizma za prepoznavanje i vrednovanje kvitetnog obrazovanja“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA