„Podnijeto 18 krivičnih zbog kupljenih diploma, falsifikati stižu i iz SAD i Turske“

Od početka 2024. godine do danas, Ministarsto prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) je podnijelo 18 krivičnih prijava zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave, saopšteno je iz MPNI Gradskom portalu.

Iz resora kojim rukovodi ministarka Anđela Jakšić Stojanović ističu da je Vlada odbobrila formiranje Međuresorska radna grupa koju čine predstavnici 10 institucija čiji je zadatak da predloži model provjere inostranih obrazovnih isprava o završenom srednjem i visokom obrazovanju stečenom na javnim i privatnim obrazovnim ustanovama u regionu.

”Podnijete su dvije krivične prijave zbog sumnje u falsifikat inostrane obrazovne isprave nivoa osnovnog obrazovanja, 14 krivičnih prijava zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave nivoa srednjeg obrazovanja i 2 krivične prijave zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave nivoa visokog obrazovanja. Zemlje porijekla falsifikovanih obrazovnih isprava su Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Velika Britanija i SAD “, istakli su iz Ministarstva.

Objašnjavaju da postupak priznavanja obrazovnih isprava u oblasti visokog obrazovanja nije strogo uređen EU propisima, već se radi o izvorima prava koji nijesu obavezujući (soft law) i na nivou su preporuka.

” Lisabonska konvencija predstavlja dokument koji je polazna osnova za sve zemlje članice ENIC/NARIC mreže, u koju je uključena i Crna Gora. Potpisivanjem Lisabonske konvencije zemlje potpisnice su se obavezale da će poštovati njena osnovna načela i principe, koji ostavljaju slobodu i mogućnost svakoj zemlji potpisnici da, u skladu sa svojim specifičnostima, kreira sopstvenu politiku priznavanja. Lisabonska konvencija prepoznaje razliku između priznavanja u svrhu zapošljavanja i priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja. Pored Lisabonske konvencije koja predstavlja osnovni dokument za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija, postoje tzv. prateća dokumenta, kao što su: “Kodeks dobre prakse u obezbjeđivanju transnacionalnog obrazovanja”. „Preporuke koje se odnose na priznavanje zajedničkih diploma”, „Preporuke o korišćenju nacionalnog okvira kvalifikacija u svrhu priznavanja inostranih obrazovnih isprava” “, objašnjavaju iz tog resora.

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija („Službeni list CG”, br. 57/11 i 42/16) temelji se na EU preporukama i standardima u ovoj oblasti, naveli su iz MPNI.
” Ministarstvo u postupku priznavanja, između ostalog cijeni vjerodostojnost isprave (da li je obrazovna isprava vjerodostojna, odnosno autentična ili se radi o falsifikatu) i status ustanove na kojoj je isprava stečena. Ukoliko se potvrdi vjerodostojnost diplome i da je ista izdata na akreditovanoj ustanovi, Ministarstvo donosi rješenje o priznavanju “, naveli su iz Ministarstva.
Naglašavaju da, ukoliko postoji osnov sumnje da je neka isprava stečena na nezakonit način, saglasno Krivičnom zakoniku Ministarstvo podnosi prijavu nadležnom tužilaštvu protiv nosioca diplome.

“Takođe, ukoliko bilo koji pojedinac ili institucija imaju saznanja da je neko lice steklo diplomu na sumnjiv način ili da su određena lica učestvovala u nezakovnitim radnjama, dužni su da podnesu krivičnu prijavu nadležnim organima protiv počinilaca. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija revnosno primjenjuje sve kontrolne mehanizme koji su na raspolaganju i nastoji da suzbije i otkrije već postojeće pojave, ali i djeluje preventivno. Valja napomenuti da Ministarstvo ne može to ostvariti samo, potrebna je međuresorna saradnja “, dodaju iz Ministarstva.

Podsjećaju da je Vlada Crne Gore dala saglasnost da se formira Međuresorska radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave, Uprave policije, Državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca, Privredne komore i predstavnici NVO/Udruženje građana, a čiji je zadatak da predloži model provjere inostranih obrazovnih isprava o završenom srednjem i visokom obrazovanju stečenom na javnim i privatnim obrazovnim ustanovama u regionu.

” Na ovaj način će Ministarstvo i Vlada Crne Gore sistematskim pristupom stati na put zloupotrebama načina dobijanja obrazovnih isprava na svim nivoima obrazovanja i napraviti odlučan korak ka uspostavljanju adekvatnog mehanizma za prepoznavanje i vrednovanje obrazovanja. Takođe, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će raspisati javni poziv za nevladine organizacije i uputiti dopis navedenim institucijama kako bi se ova radna grupa što prije formirala. U svakom slučaju svi resori, svi organi u državi treba da se intenzivno uključe u rješavanje ovog problema jer bez adekvatnih kvalifikacija, kriterijuma i bez adekvatnog obrazovanja, nema reformi i napredovanja društva kao cjelini “, zaključuju iz Ministarstva.

Prema podacima Alternative u Crnoj Gori samo u javnom sektoru postoji preko 20.000 lažnih diploma. U posljednjem slučaju podnijete su krivične prijave protiv medicinskih sestara u Bijelom Polju za koje su sumnja da imaju lažne obrazovne isprave.

foto:ilustracija/envato

NIKŠIĆ PROGNOZA