Planirano da budžet opštine Kolašin bude veći od sedam miliona eura

Budžet opštine Kolašin, kako je planirano, naredne godine iznosiće oko 7,34 milona eura i manji je za oko tri odsto u odnosu na ovogodišnji.

Kako objašnjavaju predlagači, više je razloga za to. Između ostalog, opala je, zbog inflacije vrijednost sredstava, koja su se prenosila iz godine u godinu, finansirani su mnogi kapitalni projekti i potrebe lokalne zajednice, a Opština je, tvrde, pretrpjela značajnu štetu zbog ranijih sudskih sporova, koji su sada došli na naplatu.

Nacrtom odluke o Budžetu, o kojoj je počela javna rasprava, projektovano je da kapitalni izdaci budu 2,6 milona eura, ili 35,5 odsto, dok će za tekuće izdatke biti potrošeno dva milona više. Istovremeno, tekući rahodi veći su za 295.000 ili 6,7 odsto, u odnosu na one planirane za ovu godinu.

Kapitalni budžet, kako kažu predlagači Odluke o budžetu, planiran je u realnim okvirima “tako što će se planirati završetak započetih projekata i početak projekata koji su ocijenjeni kao prioritetni”.

“Obezbijeđena su sredstva za rekonstrukciju Ulice Mirka Vešovića I i Ulice na Brezi. Predviđena je i adaptacija šetališta u Ulici IV proleterske, kao i sanacija i rekonstrukcija nekoliko mostova. Kapitalni budžet je predvidio i sredstva za završetak radova na sanaciji zgrade Spomen-doma, jer je, ugovorom zaključenim sa izvođačem radova, planirano plaćanje u 2024. godini. Sredstva su opredijeljena i za eksproprijaciju zemljišta…”, piše u nacrtu Odluke o budžetu.

Povećanje tekućih izdataka iz izvršne vlasti pravdaju “povećanjem zarada i povećanjem cijena na tržištu energenata, materijala i usluga”. Bruto zarade i doprinosi koštaće građane Kolašina skoro 1,5 miliona eura, na šta je, kako piše u nacrtu Odluke, uticalo povećanje zarada u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. Planirano je i povećanje odborničkih naknada.

Subvencije su predviđene u iznosu od 140.000 eura. Dvaput je povećana podrška ženskom preduzetništvu, pa će naredne godine iznositi 20.000, koliko će bit ii subvencije za mlade preduzetnike koji započinju biznis. Za subvencije u oblasti poljoprvrede opredijeljeno je 100.000 eura.

Predviđeno je da Opština od poreza prihoduje 800.000 eura. Porez na nepokretnosti planiran je na 700.000 eura, što je za skoro 23 odsto više u odnosu na plan za ovu godinu. To povećanje, objašnjavaju predlagači, je realno “usljed investicionog buma i eksponencijalnog rasta izgradnje hotela i stambenih objekata koji uglavnom nemaju karakter objekata za primarno stanovanje”. I naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta planirana je u većem iznosu. Ambicija izvršne vlasti je da tokom 2024. godine od te vrste naknada Opština prihoduje 1,45 milona eura.

“S obzirom na to da postoji veliko interesovanje investitora za gradnju očekujemo povećanje ovog prihoda u 2024. godini. Takođe, početkom godine je izmjenama predmetne odluke povećan iznos naknade, što će prouzrokovati povećanje priliva po tom osnovu”, obrazloženo je u nacrtu Odluke o budžetu.

Porez na promet nepokretnosti planiran je u iznosu od 350.000, što je povećanje u odnosu od 40 odsto u odnosu na ovu godinu….Od naknada za korišćenje voda očekuje se 250.000, a za korišćenje prirodnih dobara 300.500 eura. Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 460.000, od čega su donacije iz EU fondova 185.000. Od Egalizacionog fonda Opština Kolašin očekuje 1,57 miliona eura.

“Prenesena sredstva iz prethodne godine učestvuju sa 9,53 odsto u ukupnom budžetu, a planirana su u iznosu od 700.000, a za 1,13 milona eura manja od stvarno prenesenih sredstava u 2023. godini. Naime, u toku 2023. godine finansirani su mnogi kapitalni projekti i izmirene obaveze iz prethodnog perioda. Opština Kolašin je u 2023. godini pretprpjela trošak samo po osnovu jednog sudskog postupka u iznosu od gotovo pola miliona eura. Iz tog razloga je i planirani budžet manji u odnosu na plan za 2023. godinu”, objašnjavaju predlagači.

Foto: Vijesti/Dragana Šćepanović

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA