Osnovni sud ponovo o smjeni Vukovića

Podgorički Osnovni sud ponovo će odlučivati o zakonitosti smjene bivšeg direktora Agencije za elektronske medije (AEM) Gorana Vukovića.

To je odlučio Viši sud u Podgorici.

Prethodno je Osnovni sud utvrdio da je Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) nezakonito razriješio dužnosti bivšeg direktora.

Vuković je smijenjen 12. avgusta 2022. godine.

Kako je tada tada saopšteno, odluka je rezultat postupka tokom kojega je “utvrđeno da Vuković nije ispunjavao posebne uslove za izbor na mjesto direktora Agencije, koje propisuje Zakon o elektronskim medijima”.

“Prilikom izbora na mjesto direktora Agencije, kao sastavni dio konkursne dokumentacije, Goran Vuković je podnio i izjavu da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje, u smislu odredbi Zakona o elektronskim medijima. Izjava nije odgovarala činjeničnom stanju pa je na ovaj način sakrivena informacija od značaja za odlučivanje u postupku izbora direktora… Zatražena su i dobijena mišljenja relevantnih državnih institucija, i to Agencije za sprečavanje korupcije i Uprave za inspekcijski nadzor. Postupak je rezultirao nedvosmislenim zaključkom da Goran Vuković nije ispunjavao uslove propisane Zakonom”, saopštili su tada iz SAEM.

Prema tadašnjoj ocjeni SAEM, Vuković je, prilikom konkursne procedure, morao da prijavi da je njegova supruga javna funkcionerka koju je imenovala Vlada, što navodno nije učinio.

Viši sud je utvrdio da se “zaključak prvostepenog suda ne može cijeniti kao pravilan”.

“Prvostepeni sud nije cijenio provedene dokaze… pa je na taj način izostala sveobuhvatna ocjena činjenične građe”, navodi se u odluci Višeg suda, koju potpisuje sudija Dejan Dragović.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA