NVU „Treće doba“ poziva penzionere da budu njihovi članovi

NVU „Treće doba“ pozvalo je sve zainteresovane penzionere da prisustvuju Danima otvorenih vrata, koji se održavaju 5. i 7. marta u podgoričkom naselju Momišići.

Kako je najavljeno u saopštenju ovog NVU, u sklopu Dana otvorenih vrata biće održano i predavanje arheologa Mitre Cerović.

Podsjetili su da realizuju projekat „Vesele sedamdesete“, zahvaljujući sredstvima dobijenim na javnom konkursu „Kultura spaja: od amatera do profesionalaca“.

„Cilj projekta je razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva kroz folklorne igre, kao i povezivanje i podsticanje penzionera da učestvuju u očuvanju kulturne baštine Crne Gore“, piše u saopštenju. 

Nakon pripremnih aktivnosti u januaru i februaru, u martu počinju probe koje će se sa novim članovima održavati svake nedjelje do kraja projekta, kada će biti održana i prigodna svečanost povodom uspješno realizovanog projekta.

„Dani otvorenih vrata održavaju se u prostorijama NVU, na adresi – Mjesno udruženje penzionera Momišići Termini otvoreni za javnost i nove članove su: 5. mart – od 18:30 do 20:30 časova i 7. mart – od 18:30 do 20:30 časova“, zaključeno je u saopštenju ovog NVU.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA