Mještani Lovćena i Njeguša: Vrši se neviđena devastacija okolnog prostora žičare

Iza izgradnje postojeće žičare evidentno i vidno je da se vrši neviđena devastacija okolnog prostora, poručili su mještani Lovćena i Njeguša u otvorenom pismu premijeru u tehničkom mandatu i lideru Građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću.

Oni tvrde da se kod žičare probijaju putevi i ravnaju djelovi planine za izradu objekata i sadržaja koji nemaju veze sa žičarom.

– I to u strogim zonama NP koje su sami mještani vjekovima čuvali od bilo kog oblika izgradnje (čak ni svoja katuništa nismo na tim lokalitetima obnavljali a imali smo pravo na to) i degradacije – ističu mještani, pozivajući premijera da dođe i da se uvjeri.

Abazovića su pitali da li se URA, kao stranka koja pripada zelenim, vodi ličnim i privatnim intresima ili zaštitom NP-Lovćen.

– Tog našeg sada nažalost okrnjenog dragulja. Treba da vidite sa koliko brige i pažnje su u nekim prethodnim decenijama postavljani dalekovodi da se ni jedan metar ambijentalne cjeline, NP-Lovćen ne uruši i ne uništi a sve se ručno prenosilo i postavljalo baš na padinama Štirovnika i katuna Bižaljevac pa dalje ka Žanjevom Dolu – naveli su mještani u reagovanju.

CEDIS i EPCG degradirali padine Lovćena i Štirovnika

Abazović je juče rekao da ovakvi projekti postoje svuda u svijetu.

– Žičara mora da se napaja na električnu energiju, ne vidim tu nikakav problem. Mislim da će sama vrijednost nacionalnog parka samo da poraste nakon što se žičara stavi u pogon. Vjerujem da će i mještanima da donese ogromne benefite u ekonomskom smislu – naveo je on.

Osvrnuvši se na ovu izjavu, mještani su poručili da je on direktno priznao da su CEDIS i EPCG degradirali padine Lovćena i Štirovnika.

– Jasno je da žičara mora da se napaja električnom energijom. Znamo da vi niste Nikola Tesla pa da poznajete puteve bežičnog prenosa električne energije. Isto tako odgovorite nam na osnovu kojih elaborata i procjena je uprava JPNPCG dozvolila da se štićeno područje Štirovnika, katuna Bižaljevac i katuna Kuk sa Zlataricama na najbrutalnji način degradiraju, urušavaju i uništavaju. Da li je vama poznato da na području Štirovnika, Bižaljevca, Kuka i Zlatarica obitavaju brojni endemi, subendemi i relikti prošlosti Balkanskog poluostrva. Što je sa ugroženom i rijetkom vrstom zmije Šargan (Lat. Vipera ursinii macrops) koja je nastanjena na području Bižaljevca i smatra se rijetkošću čija su staništa uništili neodgovorni izvođači i podizvođači radova sa građevinskim mašinama za potrebe CEDIS-a i EPCG. Šta je sa urušenim i ugroženim staništima (munike lat. Pinus heldreichii, Edriantus wettsteinii ssp. lovcenicus – Lovćenski zvončić i drugim endemima i subendemima na ovom području – naveli su u otvorenom pismu premijeru.

Crna Gora, kako su kazali, ima internacionalno prepoznata područja – dva Ramsar i dva UNESCO.

– Nacionalni napori da se očuva biodiverzitet i priroda rezultirali su proglašenjem nekoliko zaštićenih područja odgovarajućim zakonskim propisima. Nacionalna mreža zaštićenih prirodnih područja 2021. god sadržavala je 58 podrućja sa površinom od 1.908 km2 ili više od 13,85% kopnene površine Crne Gore. Pet nacionalnih parkova Crne Gore – Durmitor, Skadarsko jezero, Lovćen, Biogradska gora i Prokletije su najvažnija među njima. Ostala zaštićena područja, spadaju u razne druge kategorije. Šta je sa degradiranim i uništenim padinama sela Žanjev Do koje pripada širem području UNESCO štićenih područja. UNESCO sajtovi su stavili: Nacionalni park Durmitor (koji je na listi svjetske baštine od 1980. godine) i Kotorsko-Risanski zaliv, koji je na listi svjetskog prirodnog i kulturnog nasleđa od 1979. godine – istakli su oni.

Odgovorni za ekocid bi u Austriji bili iza brave

Mještani su izričiti da bi vlada i članovi elektroenergrtskih kompanija bi završili iza brave da se ovakav ekocid, koji se dešava u NP-Lovćen, desio u jednoj Austriji.

– I da je tamo na ovakav način devastiran Nacionalni park Hohe Tauernoji koji se proteže preko saveznih pokrajina Tirola, Koruške i Salzburga i najveći je zaštićeni prostor u srednjoj Evropi. Šteta učinjena bila bi naplaćena ne u milionima već mlijardama i dovela bi do bankrota ovih kompanija – smatraju mještani.

Oni poručuju da nijesu protiv žičare.

– Iza izgradnje postojeće žičare evidentno i vidno je da se vrši neviđena devastacija okolnog prostora žičare đe se probijaju putevi i ravnaju djelovi planine, za izradu objekata i sadržaja koji nemaju veze sa žičarom i to u strogim zonama NP koje su sami mještani vjekovima čuvali od bilo kog oblika izgradnje (čak ni svoja katuništa nismo na tim lokalitetima obnavljali a imali smo pravo na to) i degradacije. Ukoliko ne vjerujete dođite da se uvjerite dođite da vam mi mještani sve na licu mjesta prezentujemo i pokažemo! Treba da vidite sa koliko brige i pažnje su u nekim prethodnim decenijama postavljani dalekovodi da se ni jedan metar ambijentalne cjeline, NP-Lovćen ne uruši i ne uništi a sve se ručno prenosilo i postavljalo baš na padinama Štirovnika i katuna Bižaljevac pa dalje ka Žanjevom Dolu! Pitamo vas da li vi kao stranka koja pripada zelenim se vodi ličnim i privatnim intresima ili zaštitom NP-Lovćen tog našeg sada nažalost okrnjenog dragulja – ističu oni.

Abazovićevo neznanje

Abazović je juče rekao da misli da će sama vrijednost Nacionalnog parka samo da poraste nakon što se žičara stavi u pogon, a mještani su mu poručili da ne bude smiješan i da ne pokazuje baš toliko neznanje.

– NP-Lovćen zvanično postoji od 1952. godine (Da ne govorimo o tome da uprava JPNPCG kojom upravljaju vaši odlazeći politički kadrovi nije na ovoj planini ni obilježila jubilej 70. godina osnivanja). Za Lovćen se zna od XIII vijeka od tada pa do danas postoje brojni istorijski zapisi, knjige, vladarske posjete, kraljeva, careva, vojski, književnika koji su pisali o svim njegovim ljepotama. Pročitajte makar nešto prije nego kažete ,,Eureka” jer mi mještani smo tu od XIII vijeka i mnogo prije, jer nekako neide sve to uz ona vaša silna doktorska zvanja koja često ističete? – ističu mještani.

Abazovića pitaju šta znače benefiti za njih.

– Da li se benefiti ogledaju u tome što će neki mještanin Lovćena i Njeguša dobiti mjesto čuvara, portira ili u najbolju ruku nekog konobara u rizortu kojeg planirate da podignete i da od Lovćena napravite drugi Zlatibor doduše ovaj sa pogledom na more. Pri čemu ćete stanovnike Kotora i sela Gornjeg i Donjeg Grblja ali i sela njeguškog podvršja počastiti zagađenjima koja će u vidu ,,mirisnih koktela i fekalnih voda obogaćenih ešerihija koli” završiti u viševjekovne izvore koji se i dan danas koriste za vodosnadbijevanje i piće!!! A kako će gosti koji žičarom dođu na katun Kuk upoznati sve ljepote Mauzoleja na Lovćenu i Ivanovih korita (ali i drugih predjela NP-Lovćen) nisam baš siguran da će postojeći vlasnik žičare biti velikodušan da ih odvede ni na Mauzolej ni na Ivanova korita nije on žičaru uradio zbog Mauzoleja Njegoševa, još manje zbog Ivanovih korita imate li ikakvog odgovora ili će te možda vaš Vladin autobus pokloniti da se njime voze do ovih destinacija turisti i posjetioci? – pitaju mještani u otvorenom pismu.

Interesuje ih šta se dešava sa svim rješenjima od nadležnih institucija koje JPNPCG nije nikada ispoštovala.

– A bio je u obavezi vezano za nelegalno zasustavljanje automobila i nelegelane naplate na regionalnom putu Cetinje-Bjeloši-Krstac-Njeguši i obrnuto. Kako to da vi veliki legalisti i tvorci krilatice „Ruka pravde“ niste započeli prvo od sebe sa primjenom zakonskih akata i rješenja? Često govorite o slobodnim i nezavisnim institucijama na koje ne smije da bude bilo koji vid političkog i ličnog pritiska. Kako onda objašnjavate da su u veoma kratkom roku donešena i poništavana rješena resornog ministarstva otkud tolika kontradiktornost – ističe se u otvorenom pismu.

Kažu da su u zajedničkoj pravnoj borbi, sa više od 200 mještana, nakon nakon pravnog postupka dobili rješenje 7. juna ove godine od Ministarstva kapitalnih investicija – Odjeljenje za drugostepeni postupak.

– Ovim rješenjem je poništeno rješenje od 7. oktobra 2020. godine. Od 7. juna čekali smo da Uprava NPCG postupi po rješenju koje smo tada dobili, a kako to nijesu uradili do danas, a sezona je u punom jeku naš advokat se ponovo obratio Ministarstvu kapitalnih investicija 28. juna ove godine sa intervencijom da Ministarstvo preduzme pravne radnje kako bi se njihovo rješenje poštovalo. Nakon čega dolazi do kontradiktornih rješenja koje po tumačenju grupe pravnika ima sve elemente krivičnog djela u produženom trajanju – naveli su mještani.

Pitaju se šta je sa rješenjem glavnog inspektora za puteve kojim je naloženo otklanjanje nepravilnosti to jeste zabrana prekida i zasustavljanja saobraćaja na navedenim regionalnim putevima.

– Rješenje broj UPI broj: 10/3-709/23-387/9. Kojim je decidno rečeno da se u roku od 10 dana mora po njemu postupati jer je u njemu naglašeno da žalba ne odlaže izvršenje. Sve gore navedeno apsoliutno se ne dotiče uprave JPNPCG i nadležnih institucija već oni svojim nepostupanjem i dalje svjesno krše zakon i onemogućavaju slobodu kretanja koja je Ustavom Crne Gore zagarantovano. Pa vas ponovo pitamo đe je vaša ruka pravde i zašto je ne demonstrirate na ovom problemu već perfidno ćutite i dozvoljavate upravi NP da čini krivična djela i krši ustave i zakone države Crne Gore – dodali su oni.

Ćutanje zabrinjava

Ukazali su na to da je svojevremeno Austrougarska monarhija napravila žičaru Kotor-Cetinje koja je služila za trasport: oružja, hrane, roba i pošte a da pri tome ni na jedan način nije urušila ambijentalne cjeline i prostore Lovćena o čemu svjedoče brojna arhivska dokumenta i izvaredna foto-dokumentacija.

– U tadašnjem osvajanju Lovćena od strane Austrougarske monarhije dejstvovalo je nevjerovatnih 660 artiljerijskih oruđa po Lovćenu pa ni oni nisu napravili toliku štetu koliko su nam pričinjeli sadašnji neodgovorni izvođači, investitori lični i privatni intresi onih koji Lovćen ne vide kao prirodnu ljepotu i zaštićen prostor već ga samo vide kao jedan od mogućih načina da se stekne materijalna i lična korist ne prezajući ni od čega. Mi mještani ćemo nastaviti našu pravnu i legitimnu borbu svim zakonskim sredstvima. Često govorite i pominjete ruku pravde odlazeći tehnički premijeru, iskreno vjerujem da je pravda spora ali i dostižna i da će i ta ruka pravde stići do vas ali i do uprave JPNPCG koja je sebi dozvolila luksuz da pored njih i njihove obaveze da čuvaju štićeno područje neodgovrni investitori urušavaju ovaj naš sveti dragulj Lovćen. No vjerujemo da će neko tužilaštvo postojeće ili novo preduzeti sve mjere u ispitivanju činjenica koje su dovele do uništenja, potpune i totalne degradacije Štirovnika, Bižaljevca i Žanjevog Dola! – istakli su oni.

Ocijenili su da mnogo zabrinjava ćutanje Abazovića, JPNPCG, kao i svih ostalih relevantnih državnih instucija.

– Jer ste od strane NVO sektora i istaknutih stručnjaka i relevantnih pojedinaca na vrijeme upoznati i upozoravani na sva nepočinstva koja se dešavaju u NP-Lovćen a nažalost i dalje traju a vi i kao i uprava JPNPCG i dalje ćutite i time ponižavate naše ljudsko dostojanstvo i tjerate nas da pravdu tražimo ovim otvorenim pismom a ukoliko ono ne urodi plodom preostaje nam samo da organizujemo proteste! – zaključili su mještani.

foto:screnshot/YT

NIKŠIĆ PROGNOZA