Kovačević: Opština Nikšić obezbijedila vozilo za besplatan prevoz OSI

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević danas  je zvanično NVO “Mozaik Nikšić” uručio vozilo za pristupačan prevoz osoba sa invaliditetom (OSI).

Vozilo je  obezbijedila Opština Nikšić u cilju poboljšanja uslova života osoba sa invaliditetom u našem gradu.

“Vozilo će u narednih pola godine, po projektu koji ova NVO sprovodi, prevoziti besplatno osobe sa invaliditetom na području naše opštine. Plan je da nakon ovog projekta nastavimo sa finansiranjem ove aktivnosti i u narednoj godini obezbjedimo još vozila za pristupačan prevoz naših sugrađana iz ove kategorije”,istakao je Kovačević.

Obezbjeđenje vozila, istakao je on, samo je prvi korak lokalne samouprave u cilju poboljšanja uslova života osoba sa invalititetom.

“Neka ovo bude početni korak u to ime i da zajedno i dalje radimo na poboljšanje uslova osoba sa invaliditetom i njihove  integracije u našem društvu“, naglasio je Kovačević.

Projekat pristupačan prevoz preduslov za razvoj OSI, sprovodi  se u partnerstvu sa Opštinom Nikšić, kao glavnim partnerom i sa Savezom Slijepih, koji je dodijelio sredstva za troškove usluga vozača,goriva i ostalih operativnih potreba.

 ,,Ovaj projekat je jedan od najznačajnijih projekata u Nikšiću kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i njihovog uključivanja u svakodnevni život. Ova vrsta usluge,odnosno prevoz od vrata do vrata, omogućava osobama sa invaliditetom da obavljaju svoje obaveze i aktivnosti nesmetano, da učestvuju u kulturnim,sportskim i drugim sferama života“, rekao je Blagoje Šturanović, izvršni direktor NVO ,,Mozaik Nikšić“.

Šturanović ističe da je ovaj servis za sve korisnike ovih usluga besplatan u narednih šest mjeseci trajanja projekta i dodaje da se nada da će se projekat nastaviti zajedničkm saradnjom sa Opštinom Nikšić.

Andrija Vasiljević

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA