„CG će prva u Evropi sprovoditi mjere i intervencije za unapređenje zdravlja i inkluzije OSI“

Transformacija zdravstvenog sistema za veću inkluziju i zadovoljenje zdravstvenih potreba osoba sa invaliditetom (OSI) je put stvaranja inkluzivnog društva u kojem niko neće biti zaboravljen, poručeno je na nacionalnim konsultacijama o zdravstvenoj jednakosti OSI koje organizuje Ministarstvo zdravlja (MZ), uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Kako se navodi u saopštenju Kancelarije SZO u Podgorici, Crna Gora je prva i jedina zemlja u Evropi, a među pet zemalja svijeta, koja planira da sprovede mjere i intervencije shodno Globalnom vodiču SZO, kako bi se unaprijedila zdravstvena jednakost i inkluzija OSI, kazali su iz kancelarije SZO u Podgorici.

Konsultacije su, kako je saopšteno, otvorili ministar zdravlja Vojislav Šimun, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku dr Srđan Pavićević, rezidentni koordinator sistema UN u Crnoj Gori Peter Lundberg i šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori dr Mina Brajović.

Pozdravljajući prisutne, Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da će “neumorno” raditi na tome da svakom građaninu i građanki obezbijede univerzalnu zdravstvenu zaštitu i pristup.

“Nedavno je Vlada usvojila Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, koja uključuje fokus na pristupačnost zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom i posvećena je smanjenju diskriminacije i barijera u pristupu zdravstvenim uslugama. To su važni koraci koje moramo proći i na tom putu pred nama je mnogo posla. Stoga pozdravljam napore Svjetske zdravstvene organizacije na unapređenju jednakosti za osobe sa invaliditetom i podršku koju u tom pravcu pružaju Vladi Crne Gore”, rekao je Šimun.

Podsjećajući da nema održivog i pametnog rasta i razvoja društva u kojem nam ranjive kategorije populacije svoj život provode na marginama, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku Srđan Pavićević je istakao svoju i posvećenost Vlade Crne Gore punoj implementaciji obaveza iz ratifikovane Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, Agende odrzivog razvoja 2030 i Političku deklaraciju o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti UN.

”Naš odnos prema osobama sa invaliditetom je naša lična karta kao društva”, kazao je Pavićević i poručio da naši sugrađani nose “breme invaliditeta zbog nepravičnih uslova u društvu koji se mogu izbjeći”, što je, kaže, moralno i u svakom drugom smislu neprihvatljivo.

Istakao je da je vrijeme da konvencije i strategije pretočimo u akciju za veću inkluziju osoba sa invaliditeto.

Rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori Piter Lundberg ocijenio je da se 1.3 milijarde ljudi širom svijeta suočavaju sa nekim oblikom invaliditeta i nailaze na barijere u životu.

„Sad je vrijeme za promjene, moramo ubrzati implementaciju Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom, koja promoviše, štiti i obezbjeđuje poštovanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ujedinjene nacije podržavaju Crnu Goru na tom putu i ovdje sam da vas uvjerim da niste sami na tom zadatku. Postizanje zdravlja za sve, uključujući i osobe sa invaliditetom, zahtijevaće partnerstvo i saradnju. Tim Ujedinjenih nacija biće sa vama pri svakom koraku na tom putu“, poručio je Lundberg, ističući da Agendu održivog razvoja do 2030 nije moguće ostvariti bez uključivanja osoba sa invaliditetom.

Šefica kancelarije SZO za Crnu Goru, dr Mina Brajović, ocijenila je da su napori na ostvarivanju univerzalne zdravstveno zaštite pretpostavka stvaranja inkluzivnog društva u kojem “niko neće biti zaboravljen”.

Dr Brajović je ocijenila da OSI nose breme zbog, kako je kazala, “nepravičnih uslova u društvu koji se mogu izbjeći”.

“Bez obzira o kojem tipu barijera je riječ kao prepreke za OSI osobe u ostavriavanju zdravstvene zaštite, one nas udaljavaju od humanosti, inkluzivnog društva i prosperiteta”, poručila je dr Brajović.

OSI i stara lica, prema riječima Brajović, su izloženi većem riziku obolijevanja od hroničnih nezaraznih bolesti, upravo zbog postojećeg stanja i nezadovoljenih potreba, većeg nivoa siromaštva i ekskluzije. Brajović navodi da potrebno je sistemski raditi na održivom odgovoru na epidemiju hronicnih nezaraznih bolesti, kao vodećem uzroku invaliditeta i obolijevanja.

”To je neophodno kako bi zaista osigurali da ‘dodajemo život i zdravlje zdravlje godinama, a ne samo godine zivotu’ i omogućimo zdravo starenje i na kvalitetan način zadovoljimo potrebe sve većeg broja starih lica i OSI”, ukazala je dr Brajović.

Istakla je da nema inkluzije OSI bez transformacije zdravstvenog sistema koji počiva na snažnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao strategiji ostvarivanja univerzalne zdravstveno zaštite i okosnici dinamičnog zdravstvenog sistema koji će, jaže, “kompetentno pružiti usluge prevencije, rane detekcije, liječenja i rehabilitacije OSI”.

Ona je istakla da je pitanje OSI u vrhu SZO agende i da je prošle godine objavljen Global report on health equity for persons with disabilities (Globalni izvještaj o jednakosti u zdravlju i OSI), koji sadrži konkretne preporuke zemljama članicama radi unapređenja inkluzije OSI i njihovog zdravlja.

“Raduje što je Crna Gora, prepoznajući da je zdravlje pravo svih, a ne privilegija odabranih, prva zemlja u Evropi koja je inicirala proces izrade Akcionog plana za unapređenje jednakosti u zdravlju OSI, kao platforme za transformaciju zdravstvenog sistema i veći stepen inkluzivnosti OSI, insistiranje na integraciji, punu involviranost OSI u procesu planiranja ciljanih intervencija. Nivo zdravstvene zaštite za OSI je lakmus papir – mjera naše istinske posvećenosti ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite i ostvarivanju zdravijeg i bezbjednijeg društva za sve”, zaključila je Brajović.

Foto: Kancelarija SZO Podgorica

NIKŠIĆ PROGNOZA