Cetinjska Gimnazija bez đaka generacije za školsku 2022/23.

Odlukom Nastavničkog vijeća JU Gimnazija nije izabran đak generacije za školsku 2022/23. godinu, javlja RTV Cetinje.

Kako se navodi u obrazloženju, Komisija za izbor đaka generacije pozvala je kandidate za to zvanje da u ponovljenom postupku vrednovanja uspjeha podnesu odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova za proglašenje đaka generacije.

Prijave su blagovremeno podnijeli Marko Latković, Marijana Đukanović i Marija Jovićević, dok su ranije prijavljeni kandidati Iva Parača i Filip Ćupić odustali od kandidature uz, kako navode, dostavljanje odgovarajućeg dopisa.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Komisija je utvrdila zbirnu rang listu i predložila Nastavničkom vijeću da za đaka generacije izabere prvu sa te liste Mariju Jovićević sa ukupno 82.50 bodova. Nakon razmatranja prijedloga nadležne Komisije, Nastavničko vijeće nije usvojilo njen prijedlog i time je donijeta odluka kao u dispozitivu, navodi se u obrazloženju.

Protiv ove Odluke, kako dodaju, može se uložiti žalba Školskom odboru te ustanove u roku od tri dana od njenog objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

Podsjećamo, na probleme oko izbora đaka generacije ukazala je maturantkinja cetinjske Gimnazije Marija Jovićević koja se obratila RTV Cetinje tvrdeći da je „direktorica te ustanove eliminiše“ i da se zbog toga osjeća diskreditovano.

Direktorica Gimnazije Sanja Jelić je to demantovala uz tvrdnju da su za nju svi đaci isti, dok je grupa članova Nastavničkog vijeća u saopštenju dostavljenom Radio Cetinju izrazila neslaganje sa samovoljom direktorice i diskriminatorskim odnosom prema kandidatu koji je na prvom mjestu rang liste za đaka generacije.

U polemiku oko izbora đaka generacije uključili su se i učenici Filip Ćupić i Iva Parača s konstatacijom da su “medijska eksponiranja i bezrazložni napad na direktoricu škole bili zapravo rezultat unaprijed osmišljenog scenarija kako bi se Komisija “pokrila” i “opravdala” donošenje već davno donijete odluke”.

Foto: JU Gimnazija Cetinje

NIKŠIĆ PROGNOZA