Beganović: Nije na sudu za prekršaje da utvrđuje propuste drugih organa

Slučaj Milice Živković koja je 4. avgusta napadnuta u Kolašinu od Emraha Ulgera izazvao je burnu reakciju javnosti zbog presude sudije Alije Beganovića koji je djevojci izdao opomenu i nalog da plati dio sudskih troškova i tumača, jer ga je udarala u samoodbrani. Ulger je kažnjen zbog bestidnog ponašanja prekršajno sa 300 eura.

Postupajući državni tužilac je procijenio da nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, pa je Uprava policije podnijela prekršajne prijave, na osnovu čega je sudija Suda za prekršaje Beganović, kako je saopštio, postupao i donio presude.

Pobjeda je juče pitala sudiju Beganovića da pojasni izjavu datu televiziji Vijesti, u kojoj je iznio i jedan detalj kojeg nema niti u Rješenju suda ni u obrazloženju, a ni u njegovoj izjavi upućenoj svim medijima.

On je toj televiziji kazao da se prvi kontakt desio u 00.30, na trgu u Kolašinu, a okrivljenoj se stavlja na teret da je kasnije, nakon izvjesnog vremena, u nekoj drugoj ulici, ne na trgu i ne u istom trenutku, fizički napala turskog državljanina.

„Radi se o jednom događaju koji je trajao u kontinuitetu, ali je zahtjevom okivljenom U.E. stavljen na teret prekršaj iz člana 7. st.2 Zakona o javnom redu i miru koji se desio na trgu u Kolašinu, a da je nakon toga u ulici Palih partizanki okrivljena M. Ž. fizički napala istog i njoj je stavljen na teret prekrsaj iz čl.10.st.2 Zakona o javnom redu i miru“, kazao je Beganović.

On ističe da je zbog činjenice kontinuiteta događaja i kompletnog dešavanja u Rješenju jedno vrijeme, jer za dešavanja u drugoj ulici naknadno od strane podnosioca zahtjeva nije ni navedeno vrijeme.

„Dežurni tužilac se izjasnio da nema elemenata bića nijednog krivičnog djela već samo prekršaj, a Uprava policije nije okrivljenom U. E. stavila na teret prekršaj iz člana 10. st. 2 – fizicki napad“, kaže sudija Beganović.

Pojašnjava da sud okrivljenog može oglasiti krivim samo za prekršaj koji mu je zahtjevom stavljen na teret i smatra da je sve ostalo prekoračenje optužbe, a posebno kod činjenice da je podnosilac zahtjeva bio prisutan na pretresu.

„Da li u radnjama Uprave policije ili drugih organa ima propusta nije u nadležnosti ovog suda“, naglasio je on.

Beganović je Pobjedi kazao da poseban osjećaj nelagodnosti izaziva izostanak reakcije udruženja sudija, Sudskog savjeta… na čuvanje dostojanstva suda, posebno jer se radi o nepravosnažnoj odluci na koju stranke mogu izjaviti žalbu.

„Dodatan medijski pritisak se stvara upravo prije donošenja drugostepene odluke odlučujući u žalbenom postupku i to čak i od visokih zvaničnika izvršne vlasti“, poručio je on.

Ističe da „smo svi protiv bilo kog vida nasilja nad bilo kime“, ali da se ovdje radi o prekršajima koji su okrivljenima stavjeni na teret iz Zakona o javnom redu i miru i nepravosnažnoj sudskoj odluci.

„Favorizovanje jedne strane u postupku, direktno stavljajanje na tu stranu javnom podrškom, dok nasuprot sudećeg sudiju „razapinju“ po medijima i upućuju razne uvrede i prijetnje po društvenim mrežama, nije ambijent nezavisnosti suda i samostalnog odlučivanja kao treće grane vlasti“, smatra on.

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA