Upravni sud usvojio tužbu Đukanovića: Za Milove kuće da odluče po žalbama od prošle godine

Upravni sud Crne Gore obavezao je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da u roku od najkasnije 15 dana od prijema presude odluči po žalbama bivšeg predsjednika Mila Đukanovića na rješenja o rušenju njegovih kuća u Kočanima i po predlogu za odlaganje izvršenja te odluke urbanističko-građevinskog inspektora.

Žalbe na koje ministarstvo treba da se izjasni za najkasnije 15 dana podnijete su 12. i 25. aprila prošle godine, a zbog nedonošenja odluke o njima, Đukanović je tužio taj resor.

Sudije nisu prihvatile predlog Đukanovićeve pravne zastupnice, advokatice Ane Đukanović, da sud u ovom slučaju odluči meritorno (da sud odluči po njihovim žalbama), cijeneći da za to nisu ispunjeni zakonski uslovi.

Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva prostornog planiranja je 4. aprila prošle godine donijela rješenje o rušenju Đukanovićevih objekata u Nikšiću, i to samo dva dana nakon što je u drugom krugu izgubio u trci za predsjednika države u novom mandatu. Rješenjem inspektora, Đukanoviću je bio ostavljen rok od 20 dana da sam sruši objekte, inače će to uraditi država o njegovom trošku.

Inspektor je tada naložio rušenje kuća od 170 i 89 kvadratnih metara, a kao razlog za rušenje navedeno je što su ti objekti izgrađeni suprotno važećem prostorno-urbanističkom planu (PUP) opštine Nikšić, jer se nalaze u zoni zeleni zaštitni pojas.

Nedozvoljena tužba

U postupku koji je Đukanović pokrenuo protiv ministarstva, kojim je tražio poništaj rješenja ranije ministarke Ane Novaković Đurović kojim je, kao neosnovan, odbila njegov zahtjev za izuzeće urbanističko-građevinskog inspektora Aleksandra Todorovića u postupku planiranog rušenja kuća, sudije su ocijenile da je tužba nedozvoljena. U presudi se navodi da odluka po takvom zahtjevu ne može biti predmet samostalnog utuženja, već se može osporavati uz odluku o glavnoj stvari.

Foto: Lupa

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA