„Perovićeva osumnjičena da je sebi i drugima pribavila korist od 60.000 eura“

Državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić poručio je da je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović uhapšena jer se sumnjiči da je u periodu od januara do jula prošle godine, donosila privremene odluke kojima je utvrđivala pravo na naknadu predsjedniku i članovima Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, iako je donošenje takvih odluka u isključivoj nadležnosti Skupštine Crne Gore, koja bira članove Savjeta, pa je tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 60.000 eura.

Radonjić je objasnio da je izviđaj pokrenut zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičena učinila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

„Naime, iz dokaza, podataka i obavještenja prikupljenih u izviđaju proizilaze osnovi sumnje da je osumnjičena, kao službeno lice i javni funkcioner – direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, u periodu od avgusta 2020. do februara 2024.godine, prekoračila granice svog službenog ovlašćenja i tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist, jer je, suprotno Zakonu o zaradama zaoslenih u javnom sektoru, donosila odluke kojima je uvećavala svoju zaradu po osnovu prekovrmenog rada, odnosno za varijabilni dio zarade i odluke kojima je sebi određivala naknadu za članstvo u određenim radnim grupama koje je sama obrazovala, iako je donošenje tih odluka isključivo u nadležnosti Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije kao tijela koje bira dirketora Agencije“, navodi Radonjić.

odnosno jer je, u periodu od januara do jula prošle godine, donosila privremene odluke kojima je utvrđivala pravo na naknadu predsjedniku i članovima Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, iako je donošenje takvih odluka u isključivoj nadležnosti Skupštine Crne Gore, koja bira članove Savjeta Agencije, pa je tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 60.000,00 €.

Dakle, predmet pokrenutog postupka nije eventualna zloupotreba službenog vozila od strane osumnjičene, o čemu je u Specijalnom državnom tužilaštvu formiran poseban krivični predmet, po krivičnoj prijavi Nevladine organizacije “Mreža za afirmaciju nevladinog sektora”, u kojem je takođe u toku izviđaj, već nepravilnosti konstatovane inspekcijskim nadzorom Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, koja je službene isprave po završenom nadzoru dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

Svakako, u posljednjem pokrenutom postupku izviđaja protiv osumnjičene biće cijenjena i službena dokumentacija Agencije za sprječavanje korupcije, koju je policija privremeno oduzela prilikom pretresanja sjediša Agencije, ali i koju je Agencija dostavila po zahtjevima Specijalnog državnog tužilaštva, u cilju utvrđivanja osnova sumnje da li u sastav produženog krivičnog djela ulaze i druge protivpravne radnje osumnjičene, osim onih zbog kojih je postupak pokrenut.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA