Ministarstvo finansija odbilo žalbu Jelene Perović na nalaz i naređenje Budžetske inspekcije

Ministarstvo finansija odbilo je kao neosnovanu žalbu direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović na nalaz i naređenje Budžetske inspekcije, kojim je od nje traženo da prestane da sama sebi potpisuje varijabile i naknade za prekovremeni rad, jer za to nije ovlašćena.

To stoji u rješenju koje potpisuje ministar finansija Novica Vuković.

Jelena Perović uhapšena je juče po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) sinoć skoro do ponoći izuzimalo dokumentaciju u sjedištu Agencije.

Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, trošenje novca građana jedan je od razloga zbog kojih je Perović uhapšena.

„Ožalbenim rješenjem naređeno je direktorici Agencije da otkloni nepravilnosti u odnosu na rjepenje o zaradi kojim je utvrđeno pravo na varijabilni dio zarade br. 01-627/2 od 20.03.2024 i rješenje za rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad) br. 01-34/6 od 20.03.2024. godine, koje je za Jelenu Perović (direktorica) donijela direktorica Agencije, kao neovlašćeno lice…“, navodi se u anonimiziranom dokumentu, iz čije se sadržine zaključuje o kojem je slučaju riječ.

Perović je u prethodno informisala Budžetsku inspekciju da nije postupila po naredbi jer je “kontradiktorna i nerazumljiva” i da “kao neovlašćeno lice ne može da postupa u konkretnom slučaju”.

Ona tvrdi i da je naredba nezakonita jer je donijeta “prije nego se odlučilo o izuzeću budžetskih inspektorki”, zbog čega je podnijela žalbu drugostepenom organu – Ministarstvu finansija.

„Po ocjeni drugostepenog organa, budžetska inspektorka je pravilno i potpuno utvrdila činjenično stanje i pravilno primijenila materijalni propis, koji nije povrijeđen na štetu žaliteljke“, zaključeno je u rješenju.

Budžetska inspekcija kontrolisala je Agenciju u sklopu godišnjeg plana, a nalaz je objavljen 22. marta.

Tada su upozorili na to da je Perović tokom 2023. godine pisala sebi prekovremeni rad i varijabile, za šta je primila gotovo 13.500 eura što je, utvrdili su iz Budžetske inspekcije, suprotno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Prema prvom nalazu, dirketorica Agencije je prošle godine radila čak 310 sati prekovremeno, za šta je sebi potpisala iznos od 5.212,10 eura, a dežurala je i u dane praznika – 22. i 23. maja i 13. i 14. jula prošle godine, za šta je sebi uplatila dnevnice u iznosu od 536,78 eura.

Dodatnih više od 8.700 eura inkasirala je za rad u Radnoj grupi za utvrđivanje liste javnih funkcionera.

Prema podacima iz zapisnika inspekcije, Perović je za period od januara do juna prošle godine članovima bivšeg Savjeta uplatila na račun zarada najmanje 10.000 eura više u odnosu na ono što je propisano zakonom.

“Utvrđeno je da nisu primijenjene odredbe člana 31 stav 6 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rješenje o zaradi donosi radno tijelo koje ih je izabralo, postavilo…”, stoji pored ostalog u zapisniku.

Iz Agencije su tada, nakon što je nalaz objelodanjen, optužili inspektorke da izlaze is svojih nadležnosti, a medije da rade protiv javnog interesa.

Čekajući ishode prigovora i žalbi, Perović je 20. marta proslijedila Ministarstvu nove odluke, tražeći ponovo za sebe i dio zaposlenih isplatu nagrada na platu (varijabile), prekovremeni rad…

 Foto: Boris Pejović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA