„Još prije šest godina znali smo da Velimirović izmišlja, potrebna istraga“

Advokat lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, Miroje Jovanović oglasio se nakon što je svjedok saradnik u tzv. procesu „Državni udar“ Mirko Velimirović u intervjuu za In4s kazao da je lažno svjedočio u tom postupku jer je dobijao prijetnje od tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milvoja Katnića.

Saopštenje advokata portal RTCG prenosi integralno:

Navode , tvrdnje i iskaze koje je Mirko Velimirović zvani Paja dao u emisiji koju je upriličio portal “IN4S“, odbrana nevino optuženih je znala, dokazala i verifikovala još prije 6 godina.

Portal „IN4S“ je predmet pratio od samog početka, i zahvaljujući profesionalizmu uredništva i novinara tog i pojedinih drugih medija, te javnom prenosu suđenja, odbrani je bilo lakše da široj javnosti objasni ovu sramotnu montažu zvanu „državni udar“.

Napominjem da smo tvrdnje o nepostojećem oružju, nepostojećem Fadilju i nespostojećem protestu dokazali smo ne riječima nego digitalni forenzičkim dokazima, kao i drugim dokaznim sredstvima.

Još u februaru 2018 godine, na osnovu analize baznih stanica, sadržaja telefonskih aparata i drugih digitalnih dokaza veoma jednostavno smo ustanovili da je Velimirović lagao.

Da stvar bude gora po njega i njegov tadašnji mentorski dvojac Katnić/Čađenović – sam Velimirović je na glavnom pretresu vrlo jasno rekao da su upravo njih dvojica bili prisutni dok je obavljao fingirane telefonske pozive. Odbrana je od samog početka postupka, i tokom cijelog njegovog trajanja ukazivala da su sve naredbe o „mjerama“ koje su izdavane u predmetnoj stvari bile rezultat grube obmane koja je učinjena od strane SDT i SPO.

„KUĆA SA ORUŽJEM“

Dana 12.10.2016. godine sudija za istragu Novović – (koji je sada glavni specijalni tužilac) odlučujući po predlogu tadašnjeg Specijalnog državnog tužilaštva donio je dana 12.10.2016. godine, u 18,10 časova usmenu, a istog dana u 20,30 časova pisanu NAREDBU kojom se određuju mjere tajnog nadzora prema:1. VELIMIROVIĆ MIRKU…, sa prebivalištem u R.Srbiji, mesto Zubin Potok, Arsenija Čarnojevića broj 030, i boravištem u Podgorici, na adresi Stari Aerodrom, ulica Miodraga Bulatovića, kuća narandžaste boje, na dva sprata sa narandžastom fasadom, koja se nalazi iza hotela Aura“, koji koristi telefonske brojeve + 381643192052 i + 381603192052;..

Tadašnji sudija za istragu Višeg suda u Podgorici JE OBMANUT OD STRANE SPO i SDT – JER U MOMENTU IZDAVANJA USMENE NAREDBE NIJE MOGAO ZNATI DA NITI JE VELIMIROVIĆ IZNAJMIO KUĆU – NITI DA SU KLJUČEVI OD KUĆE U SPECIJALNOM POLICIJSKOM ODELJENJU – I DA ĆE KUĆA TEK BITI POKAZANA VELIMIROVIĆU OD STRANE SLUŽBENIKA POLICIJE ČAK 1 SAT NAKON IZDAVANJA NAREDBE.

Ovo se vrlo jasno vidi iz Inicijativnog predloga za određivanje MTN od dana 12.10.2016. godine, koju potpisuje šef SPO Dragan Radonjić, u kojoj se tvrdi da su „službenici Uprave polcije došli su do operativnih saznanja dadržavljanin R Srbije Velimirović Mirko, rođen: 14.07.1971. godine, sa prebivalištem u R. Srbiji, mjesto Zubin Potok, adresa Arsenija Čarnojevića br. 030 , trenutno boravi u Podgorici, gdje je iznajmio u naselju Stari Aerodrom, kuću narandžaste boje, na dva sprata sa narandžastom fasadom i to po nagovoru za sada neidentifikovane osobe sa nadimkom Sinđo, u koju kuću treba da preuzme, skladišti i čuva do odredenog trenutka 50 automatskih pušaka,sa većom količinom municije.

“Dakle – tadašnji sudija za istragu Novović misli da je Velimirović iznajmio kuću – a ne zna da je kuća policijska i da predmetnu kuću policija treba tek da pokaže Velimiroviću te večeri!! Ovo se vidi iz produkta mjera tajnog nadzora u spisu – sa sledećom oznakom:

Broj telefona 38267840292 pripadao je nesporno Specijalnom policijskom odeljenju – a njegov korisnik je bio Dragan Radonjić sa kojim Velimirović u 18:58 i razgovara o tome kako da mu Radonjić pokaže kuću, i da se dogovore kad da mu preda ključeve.

Ovo se nesporno utvrđuje iz listinga koji se nalazi u spisu u folderu pod oznakom: Stit-Listinzi Cg- 117 – Crnogorski Telekom sa oznakom Excel fajla: 1643-VSPG-63-16

Dakle, Velimirović sa svog broja 381643192052 razgovara sa šefom Specijalnog policijskog odeljenja Draganom Radonjićem koji je tada koristio broj 38267840292, što se nesporno vidi iz predmetnog listinga – gdje pored imena i prezimena operater daje i jmbg Dragana Radonjića kao korisnika i to – 1910976210271.

Sam Velimirović opisuje ovo „pokazivanje kuće“ koje se odigralo nakon 19 časova 12.oktobra 2016. godine još na glavnom pretresu od 21.februara 2018. godine kaže „Tada sam otišao i vidio kuću i vratio se. Nisam ga pitao čija je to kuća. Nisam znao čija je kuća i nisam dobio informaciju da je ta kuća označena kao moje boravište.“

DAKLE – VELIMIROVIĆ NIJE ZAKUPIO NIKAKVU KUĆU – KAO ŠTO JE SUDIJA ZA ISTRAGU OBAVIJEŠTEN PA IZDAO NAREDBU U 18:10 DANA 12.10.2016- NEGO JE KUĆA U DRŽANJU SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA I SPO – I ISTA SE POKAZUJE SVjEDOKU GOTOVO DVA SATA NAKON NAREDBE KOJA JE GORE NAVEDENA. „FADILJ – ČOVJEK KOGA NEMA“ .

Da nije bilo nikakvog Fadilja ni kupovine oružja zaključili smo iz listinga komunikacija između broja koji poziva 38268664789 (Radonjić – tada šef SPO) i koji je pozvan (Velimirović) u 13.10.2016. godine u 12:34:06 i koji traje 50 sekundi – ZA KOJI PERIOD VELIMIROVIĆ TVRDI DA SE NALAZI SA IZVJESNIM „FADILJOM“ od koga baš u tom trenutku (kako je sam opredijelio) kupuje oružje negdje oko Zubinog potoka, a po ovom listingu nalazi se na lokaciji u zahvatu bazne stanice „Raska, zemljišna parcela na Nastasica brdu“ – dakle nalazi se u Raškoj, najmanje 50 kilometara vazdušne llinije daleko od mesta gde tvrdi da se nalazi – i gotovo 3.5 sata vožnje automobilom.

Utvrditi ovu činjenicu nije kvantna fizika, nego smo samo jednostavno pročitali listing 0643192052_MTS_ObrKomplet iz foldera Stit – Listinzi SRB\11\17112016_SBPTE-462-16-16_SUD-2655-16idr._SSIM-4629-16-11

ZAKLJUČAK Velimirović je nesporno dao lažan iskaz pred sudom pre 6 godina. Njegove naknadne izjave u kom god formatu date nemaju uticaja na postupak koji se još uvek vodi. Laži izrečene 2018. godine su davno raskrinkane i svima jasne. Međutim , njegove nove tvrdnje koje je iznio u TV emisiji portala „IN4S“ aktuelizuju odgovornost montažera ove sramne tragikomedije.

Ostaje samo pitanje: Da li će tužilaštvo imati smjelosti da ispita i Velimirovićeve tvrdnje, ali i da izvrši sveobuhvatnu i profesionalnu reviziju postupanja tužilaštva i policije u sramotnom procesu zvani „državni udar“.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA