Baranka nije prijavila promet od 832.500 eura, osumnjičena za utaju poreza

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Bar podnijeli su krivičnu prijavu protiv A.R. (21) zbog sumnje da nije prijavila promet nepokretnosti u iznosu od 832.500 eura. Kako je saopšteno iz uprave policije, ona je osumnjičena za utaju u poreza i doprinosa.

“Naime, sumnja se da je A.R. (21) izvršila krivično djelo utaja poreza i doprinosa na način što u 2022. i 2023. godini, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina, nadležnom poreskom organu, nije prijavila promet nepokretnosti u iznosu od 832.500 eura. Riječ je o prodaji deset stambenih prostora kao posebnih djelova stambene zgrade sa katastarske parcele evidentirane kao njena svojina”, navodi se u saopštenju.

Izbjegavši da plati porez, komunalije, doprinose i druge dažbine, kako su objasnili iz policije, nanijela je materijalnu štetu budžetu Crne Gore i budžetu Opštine Bar.

U decembru 2022. godine policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, sprovođenjem redovnih policijskih aktivnosti, u mjestu tzv. „Petovića zabio“, KO Kunje, opština Bar, evidentirali da nepoznati graditelj gradi objekat.

Sa ovim saznanjem je upoznat dežurni tužilac iz Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, te je policija dalje radnje preduzela sa njim u saradnji, odnosno na osnovu njegovih uputstava.

“Dakle, prikupljena su obavještenja iz kojih se utvrđuju katastarske oznake prostora gradnje i svojinski status zemljišta, krug eventualnih investitora i graditelja predmetnog objekta, zakonitost građenja, način upisa svojine nad objektom izgrađenim bez prijave i dokumentacije za gradnju na tuđem zemljištu, identitet upisanog vlasnika objekta i način upisa, kao i obavještenja na okolnosti prometa posebnih djelova izgrađenog objekta, i u vezi sa tim, na okolnosti utaje poreza i doprinosa”, navodi se u saopštenju.

Građenje objekta na katastarskoj parceli, nepokretnost u svojini Crne Gore u dijelu 1/1 i sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore, takođe u dijelu 1/1, vršeno je, dakle, na tuđem zemljištu, bez prijave i dokumentacije za građenje.

“U postupku pred notarom, 12. aprila 2022. godine, uz Elaborat premjera izvedenog stanja objekta koji je 11. aprila 2022. godine sačinila geodetska organizacija i koji je 12. aprila ovjeren od strane Uprave za nekretnine Crne Gore, PJ Bar, A.R. je dala izjavu da je saglasna da se u „V“ listu Lista nepokretnosti izvrši uknjižba prava svojine na navedene nepokretnost u obimu 1/1 na njeno ime, da bi 13. aprila Upravi za katastar i državnu imovinu – Područnoj jedinici Bar, notar podnio zahtjev za promjenu podataka za nepokretnosti upisanih kao svojina Crne Gore u dijelu 1/1 i raspolaganje Vlade Crne Gore u dijelu 1/1”, kažu iz policije. .

U postupku sprovedenom pred Upravom za katastar i državnu imovinu, pred Područnom jedinicom Bar, rješenjem od 24. maja 2022., u potpunosti je udovoljeno predmetnom zahtjevu i izvršen je upis novog stanja – porodična zgrada, kao i posebni djelovi objekta kao u navedenom Elaboratu, sve na ime A.R.

“Upisom u Katastar novog, samovlasno i protivpravno konstituisanog stanja na nepokretnosti u državnoj svojini, graditelj, A.R., ostvarila je pravo da na legalizaciju objekta, i istovremeno, i pravo korišćenja zemljišta ispod objekta i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu tog objekta.
Konačno, zaključenjem Ugovora o prodaji u formi notarskih zapisa 2022. i 2023. godine, navedene stambene jedinice A.R. je prodala za ukupan iznos od 832.500 eura, a koji promet nepokretnosti nije prijavila”, navodi se u saopštenju.

Danas je po naredbi sudije za istragu izvršen i pretres stana i drugih prostorija koje koristi A.R. u Ulcinju.

Pretresom su, kako je saopšteno, pronađeni i privremeno oduzeti primjerci više isprava – notarskih zapisa koje će biti predmet ispitivanja u daljem postupku prikupljanja potrebnih obavještenja.

“Napominjemo da je protiv A.R. i njenog oca M.R. 2. avgusta 2022. godine Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo prevara. Predmet krivičnog djela ovdje je bilo zemljište u svojini Crne Gore i na istom prostoru kao u predmetnom slučaju i po prvi put, upotrebljena je i isprava notara”, saopšteno je iz Uprave policije.

Foto:

NIKŠIĆ PROGNOZA