Kontrola optužnice protiv Stojanovića 29. aprila

Kontrola optužnice protiv nekadašnjeg direktora Uprave policije Slavka Stojanovića zakazana je za 29. april, u Višem sudu u Podgorici, izjavila je „Vijestima“ Marija Raković, samostalna savjetnica za odnose sa javnosću tog suda.

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici krajem marta predalo optužnicu protiv Stojanovića, za krivična djela zloupotreba službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružje i eksplozivnih materija.

„Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni, 31. marta 2018. godine, u Podgorici, kao službeno lice i javni funkcioner, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, pribavio drugom imovinsku korist i drugom nanio štetu, a vrijednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od trideset hiljada eura, jer je, u svojstvu direktora Uprave policije Crne Gore, koji rukovodi njenim radom, a nakon što je saznao da je u Podgorici zaustavljen kamion njegovog prijatelja sa cigaretama bez potrebne dokumentacije i u namjeri da spriječi da policija, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Pravilnikom o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova, prikuplja obavještenja od vozača kamiona, privremeno od njega oduzme kamion i cigarete, kako bi se obezbijedili predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz i podnese krivičnu prijavu državnom tužiocu, izdao naređenje da policija vozača pusti da kamionom sa cigaretama nastavi kretanje, pa je tako svom prijatelju i vozaču kamiona pribavio imovinsku korist u visini vrijednosti cigareta, u iznosu od 126.000,00 eura, a budžetu Crne Gore nanio štetu u visini neplaćenih dažbina, u iznosu od 112.504,00 eura, jer su cigarete morale biti oduzete“, saopštio je tada državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

„Takođe, iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi osnovana sumnja i da je okrivljeni, u novembru prošle godine, bez odgovarajuće isprave o oružju, u porodičnoj kući, u Podgorici, držao vatreno oružje – pištolj, koji je policija pronašla pretresanjem“, dodao je Radonjić.

Istakao je i da je okrivljeni u odbrani „u bitnom priznao“ krivična djela za koja je optužen.

„Konačno, u optužnici je predloženo i da se okrivljenom izrekne mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta krivičnog djela, ali i produži mjera nadzora zabrana napuštanja stana, u cilju obezbjeđenja njegovog prisustva u postupku, koja mu je izrečena nakon što je pušten iz pritvora“, zaključio je u saopštenju tada Radonjić.

Foto: Boris Pejović

NIKŠIĆ PROGNOZA