Falsifikovali saglasnost da bi „Mia investment“ gradila?

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva uputio je urgentan dopis ministru prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janku Odoviću da Direktorat za inspekciji nadzor obavi kontrolu prijave gradnje turske kompanije “Mia investment”, zbog sumnje da je izvršeno falsifikovanje saglasnosti budvanskog Vodovoda.

Kako je “Vijestima” rečeno, opštinski resor na čijem je čelu Đorđe Zenović, zbog falsifikovanja dokumentacije za prijavu gradnje tražiće od nadležnih da se ispita odgovornost i revidenta, firme “Sedam – ing.”, jer im gradski Vodovod nikada nije dao saglasnost.

Direktorat za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poništio je nedavno na zahtjev opštinskog Sekretarijata idejno rješenje kojim je taj Vladin resor prije dvije godine dao saglasnost kompaniji “Mia investment” da gradi hotelsko-apartmanski kompleks “Riviera Montenegro Hotel & Residences”, dvije kule ispred hala Jadranskog sajma.

U dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid, Zenović traži da se izvrši hitan ispekcijski pregled dokumentacije, te preispita prijava gradnje.

“Upozoravam vas da Vodovod i kanalizacija Budva nikada nijesu izdali saglasnost na projektnu dokumentaciju predmetnog objekta i da su dopisom od 26. aprila 2023. zabranili izvođenje radova koji su u suprotnosti sa planskim rješenjem za navedenu lokaciju. Zbog navedenog tražimo da izvršite hitan inspekcijski pregled u skladu sa svojim ovlašćenjima i provjerite da li je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa DUP “Budva centar – izmjene i dopune”. Takođe, ukazujemo da je rješenjem Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poništeno rješenje tog vladinog resora iz marta 2022. kojim je data saglasnost na idejno rješenje, iz čega proizilazi da prijava gradnje ne posjeduje validno rješenje o saglasnosti na idejno rješenje od nadležnog organa”, naveo je Zenović.

On je uz dopis priložio i odgovor budvanskog Vodovoda na zahtjev “Mia investment” iz aprila prošle godine u kome iz te opštinske firme upozoravaju turske graditelje da im nijesu dali pozitivno mišljenje na projekat.

“U saznanju smo da ste podnijeli prijavu građenja za hotel iako smo na projekat dali negativno mišljenje i odbili da damo saglasnost. Zato još jednom napominjemo da ne smijete da izvodite radove na urbanističkoj parceli sve dok se ne izvrši izmještanje primarnog vodovoda i fekalne kanalizacije. U suprotnom bi imali pravo nadoknade štete i došlo bi do eventualne odgovornosti revidenta i investitora”, piše u odogovoru Vodovoda.

Odgovor da ne mogu dati saglanost na projekat hotela, od strane Vodovoda dostavljen je i revidentu.

Nakon što je Odovićev resor poništio rješenje, na gradilištu turske kompanije, sudeći po snimcima koji su objavljivani na društvenim mrežama, građevinska operativa nije bila u potpunosti zaustavljena.

Investitor je uspio, iako praktično nije ni temelj postvaljen, da proda nekoliko desetina apartmana u budućim kulama. To potvrđuju i zaključeni ugovori pred notarima, a koji su kao teret upisani u katastarsku evidenciju.

Osporenim projektom koji je prije dvije godine aminovao Direktorat glavnog državnog arhitekte, a kojim je tada rukovodio Mirko Žižić, predviđena je bila gradnja hotela sa pet zvjezdica, sa 144 standardne hotelske sobe i 208 apartmana na prodaju.

Gradnja kula se realizuje na parceli od 8.500 kvadrata u vlasništvu kompanije “Safiro beach”, koja je sa turskom firmom zaključila ugovor o zajedničkoj gradnji.

Opština Budva, odnosno njen Sekretarijat, od početka insistiraju da na toj parceli mora da bude izgrađen kongresni centar, kako je to predviđeno planskim dokumentima.

Foto: Vijesti/Vuk Lajović

NIKŠIĆ PROGNOZA