Drago Musić na Konferenciji u Jagodini

U Jagodini je, pod pokroviteljstvom Srpskog atletskog saveza održana Konferencija organizatora trka van atletskih stadiona. Učešće su uzeli skoro svi organizatori ili njihovi predstavnici trka iz Srbije. Kao gosti su pozvani iz Crne Gore, Drago Musić kao organizator niza manifestacija van staze od kojih je „Ostroški polumaraton“ kao jedinstveni u regionu najprepoznatljiviji i organizatori Banjalučkog maratona Vladimir Selac i Miloš Lolić. Učesnike seminara je pozdravio koordinator ovakvih trka ispred Srpskog atletskog saveza Goran Čegar.

– Čast mi je bila što sam pozvan ispred Crne Gore i grada Nikšića da budem gost ovakve prestižne Konferencije. Imajući u vidu da su trke van stadiona sve popularnije i najmasovnije, sportski rezultati ovakve konferencije su od velike važnosti za samu organizaciju i funkcionisanje ovakvih trka. U ove trke spadaju: ulične trke, polumaratoni, maratoni, planinske trke, krosevi…i mi iz Crne Gore imamo perspektivu kako u sportskom tako i više u turističkom značaju. Diskusija je vođena o problematici organizacije koja prati sve ove manifestacije i došli smo do zaključka da se mora napraviti veća saradnja da bi podigli same trke na veći nivo po kvalitetu i masovnosti, rekao je Drago Musić, koji je upoznao prisutne koja je problematika u Crnoj Gori pomenutih trka a kao najveći problem je apostrofirao da se trke moraju zaštititi i da ostanu u okvirima atletskog sporta kako se ne bi doživjela sudbina Podgoričkog maratona, koji je nečijom voljom posle 27 godina otrgnut iz atletskog sporta u Crnoj Gori.

Musić je u svojoj diskusiji takođe naglasio da će on sa svojim saradnicima raditi na tome da Ostroški polumaraton postane najveća sportsko-turistička manifestacija u regionu.

foto:ASCG

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA