Budimiru Bijeliću novi mandat

U Podgorici su održane Redovna i Izborna Skupština Crnogorskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“.

Predsjednik saveza Gligorije Vojinović je delegatima prezentirao Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2023. godinu. U materijalima su nabrojane sve aktivnosti, potkrijepljene sa mnoštvom fotografija, a presjednik Upravnog odbora je usmeno dodatno referisao koliko je šarolik bio dijapazon aktivnosti-kako od školica za najmlađe do kalendarskih susreta veterana. Navedene su akcije u prirodi, pješački pohodi po planinama, uranci, izleti po šumama, livadama do onih na moru, na vodi i pijesku, po jezerima i rijekama, seminari i edukativne radionice, susreti veterana, rekreativni višeboj u Baru, do najmasovnijih kakav je Zimski ski fest na Žabljaku, a posebno Ljetnji festival u Budvi koji je u zajedničkoj organizaciji sa Asocijacijom Sport za sve Srbije, koji ima balkanski karakter. Vojinović je izrazio zahvalnost sredstvima informisanja na praćenju aktivnosi Saveza, ističući posebno TV CG koji su direktnim učešćima na festivalima i svojim prilozima učinili da Sport za sve bude vidljiviji i bolje prezentiran širokoj javnosti. Finansijski izvještaj je pokazao kako se domaćinski poslovalo, kako je račun uvijek bio prohodan, a svi troškovi sa bankarskim izvodima su dostavljeni Ministarstvu. U planu i programu rada za tekuću godinu su nabrojane brojne aktivnosti Saveza, sa željom da se ne smije stati, kako bi se time život rekreativaca učinio još ljepšim i sadržajnijim.

Nakon usvajanja prezentovanih dokumenata, nakon kratke pauze prešlo se na Izbornu Skupštinu. Birao se predsjednik Skupštine, predlog Upravnog odbora je bio da dosadašnji predsjednik prof dr Budimir Bijelić tu funkciju obavlja i u narednih pet godina, a predlog je jednoglasno prihvaćen. Bijelić je dobio brojne pohvale za dosadašnji rad, a cijenjen je u svim crnogorskim sportskim forumima, gdje se dokazao kako u stručnom tako i praktičnom i organizovanom radu.

Foto: Blagoje Đukanović

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA